В ЕНЕРГО ПРО са получили сигнали от свои клиенти за получени имейли от името на компанията. В тях се съобщава за „надвзети" суми, които гражданите могат да си получат обратно, ако споделят лична информация на изпратения линк, който обаче е зловреден.

Енергийната компания, която обслужва Североизточна България, напомня, че при необходимост от връщане на пари, те се приспадат от следващата фактура.

Възстановяване на суми в брой или по банков път става само след изрично подадено заявление в Център за обслужване на клиенти или чрез имейл до [email protected], подписано с квалифициран електронен подпис.

Компанията не изисква потвърждение на данни за банкови сметки по имейл. При съмнения за достоверността и при други възникнали въпроси, компанията препоръчва клиентите да използват контактите на тяхната официална интернет страница.