Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България (АМХБ), официална секция на младите лекари към Българско дружество по гастроентерология, Българската работна група по неврогастроентерология и Швейцарското дружество по неврогастроентерология организират настоящия въпросник за наличие на чревни оплаквания в условията на карантина (по повод пандемията с COVID-19).

Едно нашенско растение е мощна защита срещу COVID-19

Анкетата е продължение на въпросника ни от 2019 г. за наличие на чревни оплаквания сред населението на Република България.

Въпросникът цели да оцени честотата на чревните оплаквания в условията на карантина (по повод пандемията с COVID-19) в българската популация и да ги сравни с честотата на чревни оплаквания в нормални условия.

Икономист посочи изненадващ симптом на COVID-19

Въпросникът е предназначен за граждани на Република България над 18 годишна възраст. Анкетата е анонимна, но при желание може да оставите мейл за обратна връзка с екипа ни.

Попълването на анкетата отнема 5-6 минути.

Можете да попълните въпросника на следния линк: НАТИСНЕТЕ ТУК