Всички заместници на административния ръководител на Софийски градски съд (СГС) искат да напуснат постовете си. Това стана ясно от предложените допълнителни точки в дневния ред на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) във вторник, които се отнасяха до депозирани молби за освобождаване от длъжност на досегашния и.ф. председател Десислава Попколева и съдиите Даниела Борисова и Албена Ботева, предава Канал 3.

Тримата заместници на председателя на най-големия оркъжен съд у нас настояват пред ресорната колегия на кадровия орган да бъдат освободени от ръководните длъжности и да бъдат преназначени на редови магистратски постове.

Това обаче не се състоя, тъй като Съдийската колегия реши да не разглежда молбите им в настоящото си заседание. Пръв срещу включването на казуса в дневния ред и разглеждането му се обяви кадровикът Драгомир Кояджиков, който посочи, че това не е необходимо в такъв спешен порядък и би следвало на новия председател на СГС Алексей Трифонов, който встъпи в длъжност преди по-малко от една работна седмица, да се даде нужното време да сформира собствен ръководен екип. "На председателя е нужно време, за да си създаде екип, а не съдът да се обезкървява. Нищо спешно не виждам в ситуацията", възрази Кояджиков.

Очевидно мнозинството от колегите му също бяха на това мнение и с 4 на 7 гласа "против" депозираните молби за освобождаване от длъжност не бяха включени в редовния дневен ред на кадровиците.