Специална етична комисия към Висшия съдебен съвет ще проверява бъдещите магистрати. Това реши парламентът на днешно свое заседание. Тя ще уведомява съвета при сигнали на граждани и на държавни органи за проява на корупция, както и при публикации в медиите.
Правосъдният министър Маргарита Попова защити поправката: &bdquo;Наистина не се познава работата на ВСС толкова добре като процедура и вземане на решения. Имам предвид предложенията, които се правят отляво, специално за точка четвърта. Четвърта точка така, както е предложена от комисията, е абсолютно на мястото си и абсолютно правилна. Висшият съдебен съвет е колегиален орган, който взима решения по всяко нещо, което се внася от всяка една комисия на Висшия съдебен съвет. Не може в която и да е комисия на Висшия съдебен съвет да постъпи сигнал и комисията сама да прави преценка ще извършва ли проверка или не&quot;.<br /> <br /> Депутатите отложиха гласуването на текста, според който членовете на Висшия съдебен съвет ще са длъжни да преминат през проверка за надеждност от службите под формата на процедура за получаване на достъп до класифицирана информация. Очаква се до края на приемането на измененията в Закона за съдебната власт управляващите да решат дали ще остане тази редакция и в каква степен е възможно да я променят.<br />