Има три варианта за изграждане на тунел под “Петрохан”. Два от тях предвиждат тунелът да е дълъг близо 4 км. а третият - почти 7 км. Агенция “Пътна инфраструктура” вече е започ­нала съгласуване с Министерството на околната среда за строителството на пътното направление София - Монтана с тунел под “Петрохан”.

Това става ясно от писмен отговор на вече бившия министър на регионалното развитие Петя Аврамова на парламентарен въпрос, пише "Труд".

След изготвянето на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и влизането в сила на решение по ОВОС, което одобрява инвестиционното намерение, ще се премине към изработване на подробен устройствен план, проектиране и строителство, пояснява Аврамова. Тя посочва, че прединвестиционното проучване очертава три възможни варианта на преминаване на трасето.

В по-голямата си част те следват трасето на съществуващия път София - Петрохан - Берковица - Монтана - Лом.

Изключение са обходът на Костинброд, който ще бъде нов, обходът на с. Бучин проход и последващото преминаване на прохода “Петрохан”. След с. Гинци са разработени варианти за тунелно преминаване на останалата част от прохода.

Единият от вариантите предвижда тунел с дължина малко над 4 км с денивелация 145 м, вторият - тунел с дължина отново от малко над 4 км и денивелация от 181 м, а третият - тунел с дължина почти 7 км и денивелация от 239 м.

Най-дългото трасе позволява проектна скорост 80-90 км/ч и постигане на габарит Г-20, т. е. скоростен път с две платна с по две ленти за движение, докато останалите варианти позволяват скорост от 60-80 км/ч.

Най-дългото трасе е и най-щадящо към околната среда, посочва Аврамова. То е одобрено на експертен технико-икономически съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” и е подадено за съгласуване към екоминистерството.