Независимо от биологичните примеси всяка балканска нация запазва основните характеристики на първичния субстрат.
Проблемът на българската нация са не само огромният брой етноси, от които е съставена, но и отмирането на основния субстрат. Претенции за такъв имат и тракийците, и прабългарите, и славяните. В края на краищата негативните черти на тракийците и хунският характер на прабългарите доминират, с което се създава българският разрушителен нагон – и по отношение на чужденците, но и по отношение на своите. Това пише в материал, публикуван в македонския вестник “Време”, името на чийто автор не е посочено, като пише само, че той е университетски преподавател.
Днешните гърци са запазили от античните гърци хитрината и лукавостта, усета към търговията, а също така мързела и склонността към сексуални перверзии, пише още в материала. Съвременните румънци се стремят към грандиозни проекти /неслучайно Букурещ е бил наричан Малкия Париж/, днешните сърби – самочувствие, смелост, но и потребност сами да се хвалят. Македонската нация е съхранила от античните македонци космополитизма, толерантността, но и свободолюбието. Тъкмо тази толерантност осъществява духовната връзка между античните и средновековните македонци, пише в материала.
Откъде тази омраза, се питам за сетен път, четейки подобни публикации в македонската преса. Всички народи на Балканите освен “македонския народ” са от черни по-черни, а най-черни са българите. Единствено македонците били толерантни, космополитни, свободолюбиви. Такива едностранни, надъхани оценки на цели народи са наистина само смешни и по-важното - не са в ничия полза.
Елка Василева, БЛИЦ