Повече от половината български граждани - 62%, са против финансирането на оръжия за Украйна, в контраст със средното за ЕС (60% са за финансирането на оръжия за Украйна).

Това сочат данните от проучване на "Евробарометър".

62% от българските граждани не са съгласни с финансирането на оръжия за Украйна, 80% са съгласни с предоставянето на хуманитарна подкрепа на хората, засегнати от войната на Русия срещу Украйна, а 64% са съгласни с приемането в ЕС на хора, бягащи от войната.

46% подкрепят икономическите санкции срещу Русия, а 47% са съгласни с предоставянето на финансова подкрепа на Украйна. 

Според 31 на сто от българите, сигурността и отбраната трябва да са приоритетната област за действие на ЕС в средносрочен план, климата и околната среда (16%), здравеопазването (24%) и икономиката и миграцията (по 34%).

25% от респондентите оценяват състоянието на българската икономика като „добро“ — повишение с 9% от есента на 2023 г.

56% от българите оценяват финансовото си състояние за „добро“, 36% „лошо“. Същият процент виждат работното си място в момента като „добро“

В навечерието на изборите за Европейски парламент 56% се чувстват европейци, докато 42% се смятат само за българи. Доверието в ЕС е 52%, докато доверието в правителството е 17%.

Проучването „Стандартен Евробарометър 101“ – пролет 2024 г. е проведено чрез лично интервю на 1 046 български граждани в периода 3 -28 април 2024 г., съобщава БГНЕС.