Микровълнови печки, които са опасни за човешкото здраве, ще бъдат спрени от продажба. Това предвиждат промените в Закона за здравето, които ще се разглеждат на днешното заседание на Министерския съвет. Ремонтираният нормативен документ съдържа специален раздел, целящ защитата на населението от въздействието на нейонизиращи лъчения.
Ще бъде създадена работна група, която ще определи здравните изисквания към всички уреди и системи, излъчващи, пренасящи и трансформиращи електромагнитна енергия. В специална наредба ще бъдат посочени максимално допустимите нива на въздействие върху човека на електрически, магнитни и електромагнитни полета в различен честотен обхват. <br /> <br /> Здравното министерство ще създаде публична информационна база с данни за всички обекти с излъчващи съоръжения, която ще бъде достъпна за всеки. Предвидената глоба за нарушителите варира от 1000 до 20 000 лв.