Полковник доцент Георги Попов е новият заместник-началник на Военномедицинска академия по учебно-научната дейност. Със заповед на министъра на отбраната той е назначен и за заместник главен лекар на Въоръжените сили на Република България, съобщиха от здравното заведение.
 
Полковник доцент Георги Попов е роден на 5 ноември 1964 година. Завършва медицина в Медицинска академия-София през 1990 година. Има придобити специалности по инфекциозни болести и по вътрешни болести.
 
През 2017 година завършва „Здравен мениджмънт”. Доцент Попов е преминал през различни курсове по абдоминална ехография; по авиационна медицина, има започната специализация по военна терапия.
 
Защитава научна и образователна степен “доктор” с дисертация на тема “Вирусни хепатити в организирани колективи”, зачислен за аспирантура и започната дисертация на тема “Вирусни хепатити в организирани колективи – войскови, затвори”.
 
Завършил е няколко курса и специализации в чужбина, има опит от няколко задгранични мисии. В професионалната му визитка са записани и редица ръководни длъжности. През 1990 година започва като интерн във ВМА, а година по-късно е назначен за началник на медицинска служба във ВВС – Божурище. Работи още като клиничен ординатор по инфекциозни болести. От 2015 година до момента е експерт в НАТО. А от 2017 година до момента е началник на Катедра „Инфекциозни Болести” към ВМА.
 
От 4 януари 2019 година е назначен за заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност. Доцент Георги Попов е член на Академичния съвет на ВМА и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. Членува още в Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции; Българско дружество по военна медицина; Българско дружество по инфекциозни болести.