Първата 5G базова станция в България вече е факт, а нейният старт бе даден от А1 в началото на юли. И ако за повечето хора това бе ново начало, необятни възможности и по-сигурен свят, други Се питаха: „За какво ни е 5G?”, „Необходим ли е преходът към 5G?”, „Вредна ли е 5G мрежата за здравето на човека?“.

Особено актуален стана последният въпрос, макар и за запознатите да е ясно, че 5G не може да ти навреди повече от Wi-Fi-я у дома.

Да започнем отдалеч – 5G мрежата превъзхожда своите предшественици в различни области – капацитет, латентност и персонализация. Мрежата от пето поколение обещава по-висока скорост (около 10 пъти по-бърза от тази на 4G) и ултраниска латентност (1 милисекунда), което ще позволява предаването на голям обем от информация в реално време. Това ще превърне стрийминга и гледането на cпopтни и културни cъбития в изцяло ново изживяване, ще позволи видеочат в HD качество без никакво забавяне на картината и ще осигури супер бързи скорости на сваляне.

Въпреки че 5G ще окаже чувствително въздействие и върху средностатистическия потребител, давайки невиждана скорост на връзката, реалните ползватели на технологията ще бъдат бизнесът, индустрията и общините.

В отговор на скептиците, които се уплашиха за своето здраве, 5G отговаря с важната роля, която технологията ще изиграе за здравеопазването. Това  може би е областта, която ще изпита най-много, и при това, жизнено важни промени. Мрежата от пето поколение ще осигури значителни подобрения в качеството на грижите за пациентите, по-ниски разходи и по-голяма оперативна ефективност. Новата технология ще въведе ерата на персонализирано здравеопазване, даващо възможност на пациентите да управляват по-добре здравето и медицинските си състояния.

Tелемедицината и дистанционните системи за наблюдение са едно от доказателствата за ползите от дигитализацията. Доставчиците на здравни услуги могат да наблюдават пациентите и да събират данни, които да са полезни за подобряване на персонализираната и превантивна грижа. Възможно е извършването на прегледи и консултации чрез видеообаждане, т.е. не се изисква физическо посещение в болница, което от своя страна би могло да бъде сериозно затруднение за пациентите по множество причини.

Надеждно дистанционно наблюдение в реално време

Въпреки ползите, използването на технологии за дистанционно наблюдение е ограничено от капацитета на мрежата да обработва данните. Бавните скорости на мрежата и ненадеждните връзки биха могли да означават, че лекарите не могат да получат данните, от които се нуждаят,  в реално време, за да вземат бързи и релевантни решения. С технологията 5G, която има по-ниска латентност и по-голям капацитет, системите за здравеопазване могат да предложат дистанционно наблюдение за повече пациенти.

В близко бъдеще инструментите за дистанционно наблюдение, задвижвани от 5G, ще позволят на лекарите не само да следят състоянието на пациентите, но и да се грижат за всеки по света, без да се налага да напускат своя кабинет. Това означава, че пациентите ще имат по-голям достъп до здравни грижи, включително и до специалисти, които иначе биха били недостъпни.
 
Бързо предаване на големи файлове с изображения

Интегрирането на високоскоростна 5G мрежа може да помогне за бърз и надежден обмен на огромни файлове с данни на медицински изображения, което пък от своя страна ще подобри както достъпа до грижи, така и качеството им.

5G технологията ще позволи на медицинските специалисти бързо и успешно да предават масивни файлове от рентгенови апарати, скенери, ядрено-магнитен резонанс (достигащи до 1 гигабайт) и други машини за изображения.

Разширяване на телемедицината

Ниската латентност на 5G мрежата е ключово измерение за напредъка на телемедицината, особено телехирургията. Телемедицината изисква мрежа, която може да поддържа висококачествена видеовръзка в реално време. С 5G системите за здравеопазване ще позволят на мобилните мрежи да се справят с телемедицински срещи, което значително ще увеличи обхвата и разпространението на този вид медицина. По този начин може да бъде приложено адекватно лечение своевременно, без необходимост от пряка среща със специалист.

Супербързата връзка в реално време също така ще позволи на лекарите да обменят опит и съвети по-ефективно.

Изкуствен интелект

В много ключови здравни процеси навлиза и използването на изкуствен интелект (AI). Чрез него се улесняват определянето на потенциални диагнози, както и изборът на най-добрия план за лечение на конкретен пациент. Освен това, AI може да помогне да се предвидят възможни следоперативни усложнения при пациентите, позволявайки да се предприемат ранни интервенции, когато е необходимо.

Подобряване на AR, VR и пространствените изчисления в медицината

Сред многото крайни потенциални приложения на 5G е ролята на мрежата в симулирането на сложни медицински сценарии и осигуряване на алтернативни лечения за критично болните.

Докато разширената реалност (AR), виртуалната реалност (VR) и пространственото изчисление вече се използват в здравеопазването, наличието на надеждна и бърза широколентова мрежа може допълнително да подобри способността на лекаря да доставя иновативни и мини инвазивни лечения.

Накратко – технологията 5G ще окаже пряко въздействие върху медицинския сектор и ще даде нови възможности за развитие на медицината в глобален аспект. Здравните сензори, дистанционните устройства, свързаните устройства, както и интелигентните алгоритми, които разчитат на обработка на огромни масиви от данни, се нуждаят от интернет свързаност със значително по-голям капацитет и възможности от 4G.
5G има потенциала да подобри начина, по който предоставяме здравеопазване и се надяваме да видим технологичния прогрес възможно най-скоро.

Първата 5G базова станция в България заработи в началото на юли, след като А1 получи тестови честоти от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за период от шест месеца за честотна лента от 3440 до 3540 MHz. През този период компанията ще има възможност да осъществява тестове на основните приложения върху 5G мрежата.

За внедряването на 5G А1 България работи съвместно с А1 Group, към която принадлежи. През март А1 Австрия получи лиценз за честоти за изграждане на 5G мрежа. Австрия е една от първите страни в Европа, които проведоха търг за честоти за въвеждането на 5G, като А1 Group e сред пионерите във внедряването на новата технология.