ЕС трябва да гарантира, че алтернативите на пластмасовите изделия за храни са безопасни и не заблуждават потребителите, включително чрез Плана за действие за кръгова икономика.

За това настояват от Европейската потребителска организация /BEUC/ и препоръчват
- Да се разработят нови правила за материали за контакт с всички храни, включително за тези, направени от „естествени“ материали, като бамбук, захарна тръстика, слама или палмови листа.

- Да се осъществява строг контрол и минимизиране на замърсяването на храни, включително остатъци от пестициди и други замърсители, както и контрол върху рециклираните и „естествени" материали, пише Марица.

-  В опаковките на храни да се забранят PFAS (полифлуороалкилови вещества). Успоредно с това ЕС трябва да действа бързо, за да намали значително замърсяването с PFAS в храните, водата и почвите. Необходимо е да се насърчават устойчиви алтернативи на опаковки, включително използване на безопасни, нетоксични растителни и рециклирани материали.

- По отношение на етикетирането - нужно е пазарът да се изчисти от всички подвеждащи и необосновани „зелени“ твърдения и етикети. Те заблуждават потребителите и не водят до справяне с главния проблем - осигуряване на безопасни и качествени храни.

Германската потребителска група Stiftung Warentest предупреждава, че много чаши на базата на бамбук, използваеми повторно, заблуждават потребителите с твърдения за рециклиране и биоразградимост, които нито се разграждат в околната среда, нито в рамките на промишлени съоръжения за компостиране. 

Няколко от включените в извадката продукти представят зелени твърдения по един или друг начин. Имената на марки или продукти като „Eco-Friendly“, „Ecotable“, „Bioplates“ и „Naturesse“ са често срещани и много продукти съдържат твърдения като „биоразградими“ и „компостируеми“, което не се потвърждава от направените тестове.