Лицензиантката на световните конкурси Mrs. Galaxy и Mrs. Earth за България Теодора Колчева обяви благотворителна кауза, която ще защитава през 2009-та. Тази година вниманието на българката е насочено към борба с негативните влияния, на които са подложени учениците от домовете за деца, лишени от родителска грижа.
С помощта на най-актуалните български известни личности Теодора Колчева иска да помогне на децата от домовете да придобият важните качества, които развива спорта – дисциплина, целеустременост, воля, социална активност, правилно хранене и здраве. Давайки своя личен пример, звездите ще влизат в часовете по физическо възпитание на учениците в помощните училища и ще спортуват съвместно с тях като връстници, показвайки своята съпричастност.
„Децата в училище са подвластни на множество негативни влияния. Те могат да дойдат както от заобикалящата ги среда – телевизия, социална общност, съученици, неправилни модели за подражание, така и от погрешното тълкуване на наложени от медиите стереотипи. Ето защо е наложително звезди да дадат на учениците своя позитивен пример, който да ги накара да помислят за своите истински мечти и надежди” – коментира Теодора Колчева.
Продуктът на кампанията са звездни картички със снимки на известните личности, подпомогнали кампанията, средствата от продажбата на които ще отидат за децата, лишени от родителска грижа. 
/Светлана Терзиева, БЛИЦ