НДСВ предлага в Закона за семейните помощи за деца да се регламентира редовно учащите и неосигурени майки-студентки да получават по 150 лева майчински, без да има доходен тест, а не 100 лева – колкото всички неосигурени майки. Това каза Христина Христова – член на Политически съвет на НДСВ, на открито заседание на Консултативния съвет по икономика и финанси на НДСВ, на което беше представена позицията на партията по Бюджет 2009.
Има цяла група – млади майки редовно учащи, за които няма никакъв знак от държавата, че тя ги поощрява, че раждат деца и едновременно учат за висшето си образование, каза Христина Христова.
Вече трета година НДСВ не може да постигне консенсус с коалиционните си партньори да стимулира работещите осигурени майки и те да имат обезщетение за майчинство в рамките на 90% от заплатата и да гледат своето дете до неговата 1-годишна възраст, каза още Христова. Тя мотивира необходимостта от тази мярка на НДСВ за увеличаване на платеното майчинство с недостатъчно добре развитите обществени услуги за деца и демографските проблеми. Именно заради това ние от НДСВ предложихме и ваучерната програма за детски градини, каза още Христова.
За предложението на НДСВ за платено майчинство до навършване на 1 година на детето трябват още 48 млн. лв. (в момента за платеното майчинство се изразходват 187 млн. лв.) Христина Христова подчерта, че това са средства от осигуровките и че за майчинство се осигуряват и мъжете.
За 2009 г. помощите за деца ще бъдат увеличени от 25 на 35 лв., като доходната граница се вдига от 300 на 350 лв. на член от семейството.
Христина Христова бе изненадана, че само 6 млн. лв. са предвидени за закрила на децата за 2009 г. и то за изграждане на гореща телефонна линия.
Много от плащанията, насочени към създаване на условия за социално включване, са свързани с размера на гарантирания минимален доход (ГМД). НДСВ предложи размерът на ГМД следващата година да е 65 лв. и това се прие. Христина Христова подчерта, че ГМД не е увеличаван от 2005 г. и се ангажира да предприеме лична инициатива по време на дебатите по бюджета в пленарна зала да предложи ГМД да бъде 70 лв. догодина. Още повече, че линията на бедност е 162 лв. и трябва ГМД да е поне 50% от нея, каза още Христова. Синдикатите подкрепиха тези предложения на НДСВ по време на дискусията.
Бюджет 2009 трябва да отговори на последиците от световната финансова криза, затова и едната част от мерките в него са насочени за стимулиране на бизнеса, но другите са мерки за стимулиране реализацията и участието в пазара на труда и съхранение на семействата, на младите хора. Христина Христова подчерта, че разходите за социално осигуряване и грижи са увеличени с 21.3% според предложението на правителството за Бюджет 2009. В абсолютни числа има увеличение на разходите за образование и здравеопазване. За образование не се постига това, което ние от НДСВ бихме искали да е – 4.2%. Все пак средствата за разходи в тази сфера са нараснали с 14.3% или 373 млн. лв., а за здравеопазване са нараснали с 471 млн. лв. (или с 18.1%). Но НДСВ държи в тези сектори да има дълбоки и последователни реформи.
Пред очите ни пенсионно-осигурителната система се превръща в нещо различно от това, което бе замислено през 2001 г., коментира Христина Христова и подчерта, че участието на държавата с трансфер към пенсионната система е около 2.69 млрд. лв. Затова трябва да преосмислим модела и да видим как ще се справим с тези тенденции, допълни Христова. Тя цитира данни от последния доклад на комисаря по социалната политика на ЕК Владимир Шпидла, според който в ЕС сега на един пенсионер отговарят 4 работещи, а тенденцията е през 2050 г. за 1 пенсионер де работят 2-ма заети. В Българи в момента на 1 пенсионер се пада 1 работещ.
Думите на Христина Христова бяха подкрепени и от председателя на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски, според когото пенсионната система ще се сблъска със сериозни затруднения в следващите двайсет години и е необходимо още отсега да се анализират предпоставките и ефектите от задълбочаващата се демографска криза и отражението й върху пенсионния фонд. Икономическият и социален съвет няколко пъти в свои становища обръща внимание на управляващите да гледат не само за следващия бюджет, но да планират в дългосрочен план адекватни политики. /БЛИЦ