Лишаването на детето от джобни вече ще е домашно насилие според проект на правителството за изменение на сегашния закон по темата. В него освен физическото, психическото и сексуалното вече е вкарано и икономическото насилие, пише "24 часа". В тази графа попадат както отказът на съпруг да си остави заплатата вкъщи, така и принудата да лишиш семейния си партньор от неговите пари, обясниха експерти от правосъдното министерство.
Жертвите на домашно насилие ще могат да търсят съдебна закрила и когато насилникът е техен трети братовчед или по-далечен роднина на съпруг или съпруга. Това предвижат промени в закона за защита от домашното насилие, които правителството трябва да приеме в сряда. Досега закрила се търсеше само когато насилието е осъществено от съпруг, родител, дете или брат.
Законът разширява и видовете домашно насилие, при които може да се потърси закрила. Досега това бяха само физическо, психическо и сексуално. Включват се обаче също икономически форми на насилие, както и емоционалните. За икономическо насилие се приема всяка форма на лишаване от средства за препитание на член на домакинството, обясниха експерти от правосъдното министерство.
Проектозаконът предвижда възможност дете да бъде поставено под съдебна защита дори без да е било бито. Насилието в присъствието на малолетен вече ще се брои и за насилие върху самото дете, са записали в проекта министрите. Това се прави за по-пълна защита на децата, които са най-уязвими при домашно насилие, обясниха от правителството.
Промените се правят след анализ на тригодишното прилагане на закона, мотивираха се експертите на кабинета. Според тях с новите текстове ще бъдат конкретизирани различните форми на насилие, което се упражнява у дома.
Полицията ще има право да изхвърли насилник от вкъщи, когато срещу него има произнесена присъда, но той отказва да напусне жилище, обитавано съвместно с жертвата.
Всяка година бюджетът да заделя средства, които са целево за борба с домашното насилие, пише още в проекта на правителството. Те ще се използват както за създаването на защитени жилища за жертви, така и за превъзпитание на домашните побойници. /БЛИЦ