Проведохме много широк дебат как да се управляват морските плажове. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова по Нова телевизия.

„Още с приемането на Закона за концесиите ние изразихме нашите опасения за това, че плажовете са един много особен и специфичен предмет“, добави тя.

Предприетите промени по думите й са, за да се гарантира прозрачност, за да се гарантира състезателност, за да се гарантира стопанисване на морските плажове, да се гарантира безопасността на туристите и спокойствието им.

„Промените са подкрепени от целия сектор“, заяви Ангелкова, като поясни кои организации включва секторът: работодателските организации, синдикатите и браншовите организации.

Тя коментира и концесионните възнаграждения.

„Когато плажовете бяха прехвърлени към Министерството на туризма 2016 г., приехме специална методика за определяне на минималното концесионно възнаграждение, където 40% от тежестта са цените на плажни принадлежности, на чадъри и на шезлонги. Колкото по-ниски са тези цени, толкова повече точки получава бъдещият кандидат“, поясни министър Ангелкова.

Тя добави, че всичко зависи от кандидата. „40% е стойността на предложеното концесионно възнаграждение, 40% е тежестта на предлаганите чадъри и шезлонги и 20% е тежестта на предлаганите инвестиции за подобрение на плажа“, каза тя за подобряването на качеството на туристическия продукт.

По думите и концесионерите са длъжни да съобразят минималната цена на концесионните възнаграждения и след това да решат как да управляват плажа, така че гарантират достатъчно ниски цени на чадъри и шезлонги. А относно това кой прави анализът, тя каза, че се прави от експерти.

„Анализът се прави от експерти, които са както експерти в Министерството, така и външни експерти, специалисти – доказани в своята област“, добави тя.