През юни 2004 г. 65% от капитала на Българската телекомуникационна компания (БТК) бяха продадени от държавата на офшорната фирма “Вива Венчърс” за 230 милиона евро или около 550 млн. лева. През 2007 г. “Вива Венчърс” препродаде своя дял за над 1,3 млрд. евро. През същата година имаше информации, че практически не е ясно точно как е станало прехвърлянето на собствеността между компанията-собственик на “Вива Венчърс” и новият собственик AIG, се казва в писмо на "Атака" до директора на ДАНС Петко Сертов.
След фалита на AIG остава неясно кой всъщност е собственик на българския телеком. Освен практическата собственост върху капитала, чрез продажбата му AIG са получили и собствеността върху стотици недвижими имоти. Също през 2007 г. 25% от акциите на БТК бяха продадени за около 770 млн. лева. Дори тези данни, които са от малкото, които станаха публично достояние, са достатъчни да се заключи, че тази сделка е извършена по начин, който е ощетил българската държава с огромни финансови средства.
Сделки, които бяха от изключителен обществен интерес, и въпреки това по тях до обществото достигна малко или почти никаква информация са тези за приватизацията на електро-разпределителните дружества (ЕРД), които бяха продадени в т.нар. 3 енергийни пуула на фирмите ЧЕЗ, Е.он и ЕВН. Множеството оплаквания от потребители, които бяха ощетени от влошаването на доставените услуги, като в същото време се покачват цените също показва нередности, основно по отношение на условията, съдържащи се в приватизационните догвори и тяхното точно изпълнение.

На основание на гореизложеното искаме да наредите разследване, което да установи какви са били активите на БТК и ЕРД  при обявяването им за приватизация и какво е съотношението между тези активи и цената на продажбата. Кои са били фирмите-оценителки на тези активи, били ли са извършени при оценяването нарушения и, ако има такива – защо са били извършени и има ли облагодетелстване при извършването на тези нарушения. Кои са основните лица от страна на правителството и Агенция по приватизация, които са водели приватизационния процес в ущърб на държавата – защо са извършили тези действия и облагодетелствали ли са се чрез тях. Необходима е и проверка кой е собственик на акциите на БТК към настоящия момент, с оглед на информацията в публичното пространство, че се готви разпродаване на недвижимите имоти на компанията. Обръщам се към вас и към оглавяваната от вас служба, защото въпросите, свързани с телекомуникационната и електро-разпределетилната мрежи касаят пряко националната сигурност, се казва още в писмото на Волен Сидеров до ДАНС. /БЛИЦ