Правителството одобри проектите на две споразумения: с Румъния – за изграждането и функционирането на Контактен център за сътрудничество между органите на граничната охрана, полицията, митниците и службите за административен контрол на чужденците, и с Ирак – за сътрудничество в борбата с престъпността, съобщиха от правителствената информационна служба.
 С първия документ се регламентира създаването в Гюргево на съвместен Контактен център за обмен на информация и координация на дейностите за нуждите на органите на България и на Румъния за охрана на границата, полицията, митниците и службите за административен контрол на чужденците. Той ще бъде правоприемник на функциониращото сега българо-румънско Контактно бюро. В него ще има равен брой служители от двете страни, а практическите му методи на работа ще бъдат определени със съвместно изготвен правилник. Споразумението регламентира още статута на служителите, защитата на данните и информацията, формите на сътрудничество и др.
Предмет на споразумението с Ирак е сътрудничество в разкриването и предотвратяването на престъпления срещу личността, тероризма и финансирането му, незаконния трафик на наркотици, на огнестрелни оръжия и взривни вещества, незаконната миграция и трафик на хора и т. н. Двете страни ще си сътрудничат и в други области от взаимен интерес, включително размяна на експерти, обучение на полицейски служители, предоставяне на законодателни текстове. По силата на документа компетентните органи на България и Ирак ще обменят оперативна информация относно действията или движението на терористи или терористични групи; подправени или фалшиви документи за пътуване, планирани или извършени актове на тероризъм и др.
Министерският съвет утвърди и междуправителствения протокол за засилено тристранно сътрудничество в борбата срещу престъпността и особено трансграничната престъпност, между България, Румъния и Сърбия. Документът беше подписан в Белград в края на септември т. г.
С него страните регламентират сътрудничеството си в областта на организираната престъпност, тежките престъпления срещу личността, трансграничната престъпност, незаконното производство, преработка, придобиване, държане, разпространяване или трафик на упойващи и психотропни вещества, незаконния трафик на оръжия и др. тежки престъпления. Сътрудничество ще се осъществява и по отношение на образованието, обучението и повишаване на професионалните умения на експертите, както и за провеждането на научни изследвания с цел борба срещу престъпността и развитие на информационни системи, средства за комуникация и специално оборудване и т. н.
Компетентните органи на страните ще обменят информация, ще координират действията си за осъществяването на съвместни операции по разследване, издирване на лица, избягали от наказателно преследване или излежаване на присъда, както и на лица, които се водят изчезнали. /БЛИЦ