Със заповед на министър-председателя на България Бойко Борисов за председател на Селскостопанска академия е назначен проф. Васил Николов. Това съобщава Министерство на земеделието, храните и горите. 

Проф. Николов е роден на 31 юли 1962 година в с. Радуил, Софийска област. 

Завършил е Харковска държавна зооветеринарна академия, специалност "Зооинженерство". 

От 2009 до 2017 г. той е бил директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към МЗХГ.