Защо не излезе да каже, че министър Цонев краде, възмущава се премиерът от президента Първанов
<i>Кабинетът излиза в принудителен отпуск през лятото от 1 до 20 август по заръка на премиера Бойко Борисов. Това става ясно от публикуваната на сайта на правителството стенограма на последното заседание на Министерски съвет от 28 април.<br /> </i><br /> &quot;Август месец така си планирайте, ако не сте планирали &ndash; от 1 до 20 август кабинетът излиза в отпуск. Оставяте заместници. Който иска да си седи в министерството, Ваш проблем си е. От 1 до 20 &ndash; така правят цивилизованите държави, кабинетът излиза отпуск. Ако искате, почивайте. Аз съм длъжен да ви осигуря на вас почивка, за да бъдете работоспособни след това. Имате семейства, имате деца. Трябва да знаят, че от 1 до 20 имате нужда от отпуск. И всеки българин го прави. Един &ndash; една седмица, друг &ndash; две, друг &ndash; три, някои целогодишно почиват&quot;. <br /> <br /> Това казва на министрите си премиерът, сочи стенограмата.&nbsp;Тази година всички министерства, агенции трябва да си чистят отпуските. Имате си заместници, взимате си отпуска, никой не ти пречи да си работиш в къщи, разяснява на министрите си Борисов.<br /> &nbsp;<br /> Премиерът дава пример защо на учителите са дадени повече отпуски, като се позовава на това, което знае от майка си, която била учителка - &quot;Законодателят, когато е правил отпуските, е преценил, че тази работа изисква повече почивка за този човек. Иначе учителката става нервна, започва да мята тебешири &ndash; това, което виждаме по новините, започва да бие, да вика. Децата отиват в къщи, родителите вече имат проблем&quot;.<br /> <br /> След това премиерът дава пример и от собственото си ежедневие - &quot;Аз съдя по себе си. Понеже нямам началник &ndash; нещат ГЕРБ да ме извикат да ми го наложат, събота &ndash; в Сирия, в неделя &ndash; в Сирия, в понеделник - в Сърбия, вчера &ndash; във Варна. Всяка събота и неделя имам и други мероприятия. Всъщност, сутрин в 7.30 часа, вечер &ndash; снощи свършихме в 21.30 часа. Профсъюзите не искат да ме пазят. Така сте сигурно и всички вие. И така са много хора&quot;. <br /> <i><br /> Предоставяме на вашето внимание стенограмата в частта за отпуските:<br /> <br /> </i><b>Точка 32<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</b>: Внася министърът на труда и социалната политика.<br /> <br /> <b>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ</b>: Господин министър-председател, искам да направя един коментар. Ние направихме забележка във връзка с изчистването на отпуските до края на 2010 г. Очевидно е, че ако всички решат да си използват отпуските, просто администрацията ще блокира.<br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: Колеги, за съжаление няма как да накажем виновните за това. Ако имаше начин да се накажат виновните, аз щях да съм категоричен, че до 2010 г. трябва да се изчистят отпуските. Но, така или иначе, много от тези хора, с мълчаливото бездействие на държавата, на отделните агенции, министерства, са правели тези безобразия. И сега тези популисти &ndash; и от ляво, и от дясно, искат да изкарат, че видите ли, ние искаме да ощетим всеки един човек, на който по някаква причина му е залежала отпуската. Всъщност, нашата основна цел е &bdquo;тарикатите&rdquo; да ударим, които са направили по 200, по 300, по 100 дни и т. н. отпуски. Защото, аз съм сигурен, че този шеф на градушките, който има 300 дни отпуска, той, първо, нито се е преуморил от работа. Аз съм сигурен, че той е обиколил всички възможни почивни станции и си е почивал със сигурност, или не е ходил на работа.<br /> <br /> За съжаление, ние, съсредоточени в тази посока, действително можем да накърним някои интереси на хора, които просто не са ги пуснали да излязат в отпуск. Включително сега с промените в Закона за МВР сложихме заместник на главния секретар на МВР. Преди главният секретар нямаше по закон заместник, сиреч аз не съм излизал пет години в отпуск, защото няма на кого да оставиш функциите да подписва, докато си в отпуск. А това беше една длъжност в държавата. Всички останали имат заместници. Затова мисля, че ние, за да не станем отново подвластни на популистката вълна, която и от ляво, и от дясно се носи, да не говорим за президента, защото той също би трябвало, когато тези безобразия са правени, тогава да е бил толкова гласовит, колкото е в момента&hellip; Няма лошо да е гласовит, но когато са правени тези безобразия защо не е излизал и по същия начин гласовито да го е казвал. И тогава ние щяхме всички да знаем - и опозицията, и всеки един човек.<br /> <br /> Затова аз считам, че правилното решение е да дисциплинираме сега всички държавни и общински администрации в рамките на 2010 г., да оставим до края на 2011 г. да се доизчистят отпуските и фактически от 2012 г. да излезем на чисто. Това е моето предложение. Защото, повтарям, никой няма да отчете безобразията, които са правени, а ще бъдем обвинени, че искаме на работника да му вземем 1, 2 или 5 дни натрупан отпуск. Работниците нямат много натрупани отпуски, защото те самите ползват малко отпуск. Затова, тази година всички министерства, агенции трябва да си чистят отпуските. Имате си заместници, взимате си отпуска, никой не ти пречи да си работиш в къщи. На края на годината може да ти остане една седмица, която да прехвърлиш за другата година - това го разбирам. Но такива не ползвали отпуска в такива размери! Който иска да работи, той може да си работи в отпуска. Отпуските 2010 г. се чистят, със срок до 2011 г. да се доизползват. Оттам нататък компромис няма. Това е моето предложение.<br /> <br /> Отпуските са дадени, защото по-умни от нас хора са се борили десетилетия преди това за по-големи отпуски и за да ги има тези отпуски. Това са социални придобивки, за да може да отдъхнеш, да възстановиш организма си, да работиш след това повече и да си запазиш здравето. <br /> <br /> Младенов, моля те, като говориш със синдикатите, къде са били синдикатите през това време?<br /> <br /> <b>ТОТЮ МЛАДЕНОВ</b>: И те имат вина.<br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: Имат огромна вина. Ако ние направим само една частичка от това, което е правено отпреди, вдигат вой до Бога. Така че много внимателно им обяснявайте всички наши мерки и където имат вина, да си я понасят и те. Не при всяко мое или на кабинета решение да ни плашат със стачка. Ако искат стачки, и ние отиваме да стачкуваме - срещу тези 20 години, срещу президента, срещу опозицията, срещу всички. Който иска да дойде да се оправя с тези бакии, които са ни оставили. Те мислят, че ги плаша. Не, хич не ги плашим. Така им предай. Бяха тихи четири години като мушички всичките. Тихи. Пръв излизам да стачкувам. Стачка &ndash; аз от другата страна стачка срещу тях, срещу президента, срещу това, което са направили, и - където се съберат повече хора.<br /> Ние сме поели 2012 г. държавата да изглежда по друг начин - магистрали, метро, всичко. Ако не искат, по-добре сега. Все 4% ще направи ГЕРБ, ще седна в Парламента на първия ред срещу Станишев и ще му кажа &bdquo;Господине, какво сте правили Вие? Я да ти видя Първанов кризисните мерки!&rdquo;. Нали му видяхме кризисните мерки.<br /> А Министерство на отбраната в какво състояние го заварихме?! Върховен главнокомандващ, пряко отговарящ за армията! Иначе защо ще се казва &bdquo;върховен главнокомандващ&rdquo;. Колко е дългът на отбраната?<br /> <br /> <b>АНЮ АНГЕЛОВ</b>: Дългът е 156 милиона лева, а неосигурените финансово договори &ndash; 616 милиона лева.<br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: Защо тогава не е правил кръгли маси и да го обяснява това? А сега - Министерство на отбраната не се погрижило за социалната дейност. А тогава защо не излезе да каже &bdquo;Министър Цонев краде, Свинаров, този, онзи&rdquo; - да им даде оценка. Чухте ли такава оценка? Защото аз не съм чул. <br /> <br /> <b>АНЮ АНГЕЛОВ</b>: Всеки ден излизат нови и нови, господин министър-председател, ето сега за Близнаков за някакво летище, други работи. Значи аз трябва да се занимавам само с това. <br /> <br /> <b>СИМЕОН ДЯНКОВ</b>: Аз предлагам тогава да го приемем на вносител и да променим датата от края на 2010 до края на 2011 година.<br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: Аз съм категоричен по това решение. Моля, гласувайте! Който е за предложението до края на 2011 година да изчистим отпуските, да гласува. До края на 2011 година!<br /> <br /> <b>ТОТЮ МЛАДЕНОВ</b>: Ние приехме на оперативното заседание да бъде до края на 2010 година, но тъй като становищата на отделните министерства и това, което Вие казахте, както и синдикатите, аз мисля, че е добре до края на 2011 година - да се приеме на вносител, да се изчистят отпуските. <br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: Именно, с ясното обяснение - ще слезеш и ще обясниш: заради безобразията и мълчанията през всичките тези години, ние сме принудени сега да правим всичко това, защото те са мълчали, не са си гледали работата. Това ясно да се каже.<br /> И приемаме до 2011 година да се изчистят отпуските.<br /> <br /> А 2010 година &ndash; всички по график. Правите си график в министерствата &ndash; 20 дена лятото, 10 дена зимата или седмица или еди колко си. Максимум седмица да се прехвърля.<br /> <br /> <b>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ</b>: Училищната мрежа няма да може да изчисти до края на 2011 година. Натрупани са много и има опасност да закрием училища.<br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: Как са натрупани много? Нали учителите излизат лятото три месеца ваканция? <br /> <br /> <b>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ</b>: Средно е 200-300 дни натрупани. В образованието е така.<br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: А какво са правили лятото? Зимната ваканция са си в къщи.<br /> <br /> <b>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ</b>: Правят изпити и други неща. Ако ги пусна в отпуск, трябва да затворим училищата. Няма кой. <br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: Какво, да приемем, че за образованието&hellip;<br /> <br /> <b>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ</b>: За образованието може да кажем учебната 2011/2012 е крайният срок.<br /> <br /> <b>ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ</b>: Според мен, ако влезем в подобна хипотеза, това означава, че всяко едно ведомство може да извади сума аргументи в тази посока. <br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: Ние от 2010 удължаваме до 2011 година.<br /> Приели сме 2011 г., Игнатов, ще си направят график. Ще си направят по 5, по 5, между изпитите, ако има такъв проблем. Директорката си прави график и започва &ndash; от 2010 до 2011 края са две години. Започва да изчиства. Ако на края на 2011 г. възникне подобен проблем, тогава ще седнем да го обсъдим пак. А започнем ли да отлагаме, веднага армията ще дойдат и ще кажат: Ние бяхме на учение, другите ще кажат: Правихме операции, не си взехме отпуските &ndash; и готово! График!<br /> <br /> Аз ще задам обратния въпрос, защо тогава на учителите са дадени повече отпуски? Да ти обясня ли като на министър? Знам от майка ми, защото беше учителка. Защото учителят е подложен на изключително нервно напрежение. Това са по 30-40 деца, които тичат, играят, скачат, викат, непослушни са &ndash; първо. Второ, учителят не може да седне и да си почине - той е концентриран в час, защото го гледат 40 чифта очички и попиват всичко, което прави. Става рано, първият час е рано. След това се концентрира, проверява диктовки, съчинения и какво ли не. Взема решения, от които всяко едно дете или плаче, или се радва. Затова законодателят, когато е правил отпуските, е преценил, че тази работа изисква повече почивка за този човек. Иначе учителката става нервна, започва да мята тебешири &ndash; това, което виждаме по новините, започва да бие, да вика. Децата отиват в къщи, родителите вече имат проблем.<br /> <br /> Затова законодателят, Игнатов, е направил отпуските на тези хора и ти си длъжен да осигуриш отпуските им. Длъжен си. Не да им я прехвърляш за 2020 година, а да им осигуриш възможност да почине, да релаксира, за да бъде добър учител. Ние това искаме с това решение на Министерски съвет да кажем на хората и това, Младенов, искам да бъде акцентът, когато го говорите &ndash; ние осигуряваме времето, искаме те реално да починат, защото то носи след това по-голям дивидент.<br /> Много по-умни от нас са го измислили. Иначе нямаше да има отпуска. Влизаш в кабинета, четири години нямаш отпуска &ndash; и след това ти я плащат или си я взимаш. <br /> <br /> <b>ТОТЮ МЛАДЕНОВ</b>: В тази подкрепа, господин министър-председател, искам да кажа, че тъй като днес е Световният ден за борба с безопасността на труда и културата на труда, голяма част от трудовите злополуки са именно заради това, че хората не си ползват отпуските и са неотпочинали. Това е констатация на Инспекцията по труда.<br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: Аз съдя по себе си. Понеже нямам началник &ndash; нещат ГЕРБ да ме извикат да ми го наложат, събота &ndash; в Сирия, в неделя &ndash; в Сирия, в понеделник - в Сърбия, вчера &ndash; във Варна. Всяка събота и неделя имам и други мероприятия. Всъщност, сутрин в 7.30 часа, вечер &ndash; снощи свършихме в 21.30 часа. Профсъюзите не искат да ме пазят. Така сте сигурно и всички вие. И така са много хора. Затова навремето са създадени синдикатите, Младенов, за да предпазват от подобно нещо хората. И затова август месец така си планирайте, ако не сте планирали &ndash; от 1 до 20 август кабинетът излиза в отпуск. Оставяте заместници. Който иска да си седи в министерството, Ваш проблем си е. От 1 до 20 &ndash; така правят цивилизованите държави, кабинетът излиза отпуск. Ако искате, почивайте. Аз съм длъжен да ви осигуря на вас почивка, за да бъдете работоспособни след това. Имате семейства, имате деца. Трябва да знаят, че от 1 до 20 имате нужда от отпуск. И всеки българин го прави. Един &ndash; една седмица, друг &ndash; две, друг &ndash; три, някои целогодишно почиват. <br /> <br /> <b>АНЮ АНГЕЛОВ</b>: Моите предложения към промени в Кодекса на труда не са свързани с обсъждания днес въпрос, но са важни за всички министерства. Става въпрос за следното. Съгласно чл. 328 от Кодекса на труда, пенсиониран военнослужещ или цивилен служител от МВР по друг ред, по друг закон не може да бъде освободен при навършване на 63 години възраст за мъжете и 60 години за жените. Не може да бъде освободен и по Закона за държавния служител, чл. 106. Това връзва ръцете на практика, аз имам 64-65-годишни, които продължават да работят и не мога да ги освободя на това основание. Затова сме предложили едно изменение в чл. 328 с една допълнителна алинея и в чл. 106 &ndash; на държавния служител, да могат да бъдат освобождавани при навършване, тъй като те се пенсионират без изискване за възраст, да могат да бъдат освобождавани при навършване на пределна възраст по Кодекса за социалното осигуряване.<br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: Младенов, какво мислите?<br /> <br /> <b>ТОТЮ МЛАДЕНОВ</b>: Изпратено е в парламента и ще се обсъжда в комисиите.<br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: Добре.<br /> Приемаме точка 32. Приемаме я на вносител. В смисъл - приемаме на вносител именно, защото корекцията е тази, която днес трябва да излезе по този начин. И г-н Младенов ще отиде след това в Гранитна зала да обясни и точно и ясно да каже какво съм имал предвид.<br /> <br /> <b>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ</b>: Понеже бяхме направили и други предложения във връзка с промяната на Кодекса на труда, които не са отразени, са свързани с повишаването на гъвкавостта на пазара на труда - ако я приемаме на вносител бих искал и тези промени да имаме възможност да ги дискутираме.<br /> <br /> <b>ТОТЮ МЛАДЕНОВ</b>: Господин Трайков, подготвят се промени в Закона за насърчаване на заетостта и мисля, че там им е мястото, които ще бъдат обявени след около месец.<br /> <br /> <b>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ</b>: Добре.<br /> <br /> <b>БОЙКО БОРИСОВ</b>: Приемаме точка 32. /БЛИЦ<br />