Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) прекратява договорите на пенсионерите в централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към Министерството. Това стана ясно от приетите днес решения на Министерския съвет.

Чистката засяга всички служители по служебно и трудово правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 1 декември 2021 г., както и тези, които вече са пенсионери, но до момента продължават да работят.

Асен Василев потвърди за голямата чистка на 30 000 чиновници и призна за какво ще бъдат използвани заплатите им

При пенсионирането си служителите ще получат обезщетения в зависимост от натрупания стаж в МТС. За целта правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МТС за 2021 г. в размер на 1 241 806 лв. Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

След прекратяване на правоотношенията със служителите ще бъдат предприети действия по оптимизиране на структурите и състава на Министерството.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!