Сигнал за евентуално престъпление на Кирил Петков е подаден до европейската прокуратура, съобщи информационният сайт Plovdiv-online, публикувайки съдържанието на сигнала. Той е подаден на 20 март 2022 г. до европейския главен прокурор.

Управителят и издател на сайта е получил преди повече от месец обаждане от Главна дирекция "Национална полиция" за потвърждение на данните, изпратени чрез електронен формуляр до Европейската главна прокуратура. Служителят на ГДНП обяснил, че тече проверка, съобщава още Plovdiv-online.

Ето какво съдържа сигналът:

Номер: PP.00721/2022/BG
Нед., 03/20/2022 – 18:06, Люксембург

До Европейския Главен Прокурор

Уважаеми Европейски Главен Прокурор,

След анализ на бенефициент 202930997 ПРОВИОТИК АД с управител Кирил Петков /сега министър-председател на РБ/, е получил БФП за сумата от 381 187.22 лв. по процедура „Процедура BG16RFOP002-1.002 Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ с Номер от ИСУН BG16RFOP002-1.002-0631-C03 с дата на стартиране 31.07.2017 г. и дата на приключване 19.11.2019 г. , моля да проверите и да се установи дали не е налице евентуално извършено нарушение.

Като собственик на електронни медии и съвестен гражданин, и след като анализирахме само официални данни от https://2020.eufunds.bg/bg/5/0/Project/BasicData?contractId=pO0wS%2FzYuGw%3D&isHistoric=False&fbclid=IwAR2Tfkzwxhwo5nfKZU8kvu4t1dPNB8j46chf9Kz16iqCKyJldxy-ab2zcg4 в нас възникна съмнение за евентуална злоупотреба със средства на европейския данъкоплатец за около 300 000 лв., поради симулирани дейности по проекта.

Съгласно дейностите по проекта: цитати от апликационната форма:
1.  „Проектът на ПроВиотик се основава на изобретяването на нов вид пробиотичен продукт, базиран изцяло на биосъставки и притежаващ силно свойство да инхибира болестотворни бактерии като ешерихия коли, салмонела и особено хеликобактер пилори“;
2. „биопродукт като нашия, който е базиран на българската бактерия Лактобацилус Булгарикус GLB44“;
3. „а иновативното при него, е че той няма да съдържа никакви изкуствени съставки или алергени (включително лактоза, соя, глутен и т.н.) и ще бъде изцяло сертифициран като биопродукт, с доказано силен ефект в борбата срещу хеликобактер пилори.“
4. „И тъй като амбиция на нашата компания наистина е да се превърне в Производител № 1 на детски пробиотик в света,“ 

Веганските пробиотици на фирма ПроВиотик са известни години преди 2017 г. и са базирани точно на същата бактерия Лактобацилус Булгарикус GLB44, което е видимо от продуктовата листа на фирма ПроВиотик, както в нейни български и англоезични сайтове, така и в Amazon.com.

Първата регистрация в Amazon.com е от 10 Февруари 2015 г., като  още тогава в описанието на продукта си фирма ПроВиотик съобщава: „Powerful and Scientifically proven –rigorous tests from some of the most prestigious universities – Harvard and Cornell. Acc. to them PROVIOTIC might help inhibiting up to 100% of some of the worst pathogens (E. coli, Salmonella t., Listeria m., H. pylori, etc) High Size adjusted CFU count – 5 bn. GLB44“.

В продукта „ПроВиотик за деца“, финансиран безвъзмездно от европейските данъкоплатци, пуснат за първи път за продажба в Amazon.com на 16 Април 2018 г. се съобщава: „Serving size: 1 packet: Lactobacillus bulgaricus (GLB44) 2.5 billion CFU 0.25g. ProViotic- The Plant-Based Live Cultures for Kids! 10 Packets of organic friendly bacteria for children Easy to take and can be mixed with juice or water No sugar or sweeteners Sweet organic carrot powder as the only other ingredient Naturally Vegan. Isolated from Snowdrop Flower. Grown in organic juice. Certified Organic. 2.5 billion CFU.“

Единствената разлика между двата продукта, както е обикновено и в класическата медицина, е разликата в дозата. Фирма ПроВиотик просто предлага за деца 2 пъти по-ниска доза – 2,5 млрд. бактерии в еднократна доза срещу 5 млрд. бактерии в еднократна доза за възрастни. Допълнителна разлика с известните от години продукти на ПроВиотик е, че е за деца, тъй като е избрана лекарствена форма саше има добавката на морковен прах, който може да се закупи, вкл. и по Интернет.

Общият извод, който правим, е че огромната сума от европейските данъкоплатци е отишла за изплащане на заплати на специалисти, които нищо ново не са изобретили, за адвокатски хонорар и всъщност единствените правилно и целесъобразно похарчени пари са най-вероятно за закупуването на ферментор /биореактор/ за 88 200 лв.

И така сега подробно.

Дейности по проекта:

  1. „Създаване и тестване на прототип на иновативен пробиотичен продукт (дейността ще бъде изпълнена чрез наемане на квалифициран персонал – 4 бр. експерти“ – дог. стойност 268 581 лв отч. стойност 240 277. 34 лв. /В тази сума влиза и закупуването на ферментор /биореактор/ за 88 200 лв., което е без забележки/.

За проверка – наети ли са 4 броя нови специалисти или са ползвани вече работещи във фирма ПроВиотик. Съгласно съобщения на ПроВиотик – производител на продуктите му е фирма Genesis Laboratories. Дали не са ползвани специалисти, работещи Genesis Laboratories, които са получавали и европейско финансиране чрез ПроВиотик?

  1. „Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент)… И тъй като амбиция на нашата компания наистина е да се превърне в Производител № 1 на детски пробиотик в света… да подадем заявка за патент за територията на България (чрез Патентно ведомство) и PCT-заявка за света. PCT-заявката позволява да се „запазят” едновременно 152 страни.“ – дог. стойност 89 000 лв., отч. стойност 87 000лв.

PCT патентна заявка струва около 2 950 евро за всички 152 държави.
Европейските данъкоплатци са изплатили на адвокатско дружество “Джингов, Гугински, Кючюков и Величков” 87 000 лв. /В същото дружество са работили настоящият председател на Народното събрание на РБългария адв. Никола Минчев и настоящият Началник на Политическия кабинет на премиера Кирил Петков – Лена Бориславова/.

За проверка – за какво конкретно е отишла сумата от 87 000 лв., какви точно патенти, ако въобще има такива и в кои държави?

Буди недоумение фактът, че ПроВиотик, с които са имали амбиция да станат № 1 детски пробиотик в света, има изключително слабо представяне в най-мощната търговска платформа в света Amazon.com.

В бест селър класацията на Amazon.com заемат 5 384 място сред останалите конкурентни пробиотични продукти и имат само една единствена референция от 2018 г. досега. Системата за референциите от клиенти в Amazon.com обичайно е свързана със закупуването на продуктите. Референции за детски пробиотици достигат до 7 000-15 000 и повече, което говори за маркетинговия успех на съответните продукти и провала на „ПроВиотик за деца“ по процедура „Процедура BG16RFOP002-1.002 Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ с Номер от ИСУН BG16RFOP002-1.002-0631-C03 с дата на стартиране 31.07.2017 г. и дата на приключване 19.11.2019 г., финансирана от европейските данъкоплатци.

  1. „След като завърши разработването на иновацията по проекта, ние ще знаем основни съставки и основни критерии за увеличаване на антимикробната дейност на бактерията Лактобацилус Булгарикус GLB 44 срещу хеликобактер пилори в детския пробиотик. Това, което все още няма да знаем, обаче, е точната производствена технология, за да може да се внедри в производство този краен продукт“ – дог. стойност 25 000 лв, отч. стойност 75 000лв.

Както по-горе отбелязахме, съгласно и описанията в търговските сайтове никъде не е описана „особената“ дейност на Провиотик за деца срещу Хеликобактер пилори, което е в основата на искането за европейско безвъзмездно финансиране.

За проверка – има ли въобще някаква разлика в производствения процес, защото от описанието на продукта се вижда, че детската форма съдържа 2 пъти по-малко бактерии – 2,5 млрд, срещу 5 млрд. във формите за възрастни.

4. „Изработване на пазарен анализ и проучване за реализация на иновативния продукт: Предвиденият по проекта пазарен анализ и проучване е пряко свързан с пазарната реализация на разработвания иновативен продукт на ПроВиотик – дог. стойност 20 000 лв, отч. стойност 12 000 лв.

За проверка –  какви количества от пускането на продукта досега са произведени и продадени. Наблюдавайки липсата на каквато и да е реклама и маркетингова стратегия – парите по това перо е неясно за какво ползвани.

  1. 5. „Изработване на маркетингов план за пазарна реализация на иновативния продукт: Всяка една стратегия за развитие на нов продукт може да се осъществи успешно, ако притежава добре подготвен маркетингов план от самото й начало. Планът на ПроВиотик ще включва всички маркетингови стъпки за навлизане на новия ни продукт на пазарите у нас и по света“ – дог. стойност 25 000 лв., отч. стойност 12 900 лв.

Детският ПроВиотик на фирма Провиотик дори го няма в сайтовете на английски език на фирмата, за какъв маркетинг и стратегия може да се говори и то финансирани от европейския данъкоплатец.

За проверка – защо финансиран с над 380 000 лв. продукт дори не се рекламира като останалите продукти, произвеждани от Провиотик АД?

Изводите, които според нас се налагат, че освен за ферментора /биореактор/, всички останали суми са използвани нецелесъобразно, а след направената от Вас проверка е възможно да се окаже и незаконосъобразно, поради което подлежат на възстановяване в някакъв размер от бенефициента ПроВиотик АД.