Ремонтът на НДК за целите на Българското председателство сериозно закъснява. Това обясни вицепремиерът Томислав Дончев.
"Относително ниска степен на физическо изпълнение. Първостепенна цел е дейностите по ремонта да се ускорят, защото остава половин година. Въпрос на оперативно майсторство е нещата да се случат по най-добрия начин. Факт е, че има генерирано много голямо закъснение", каза той пред БНР. 

Според вицепремиера голяма част от исканията на служителите на МВР, които те ясно поставиха на вчерашния си протест, са справедливи, но освен това: "Трябва да мислим и за възможностите, защото едно искане предполага допълнителен паричен ресурс. В момента това, което се търси, са вътрешни резерви в системата на Министерство на вътрешните работи. При всички случаи полицаите, които работят на терен, са приоритет. МВР има доста голяма администрация, не твърдя, че по дефиниция тя е неефективна. Там има и звена, свързани с информационно осигуряване, информационна сигурност".

Образованието е един от приоритети ни, подчерта Томислав Дончев: "Механизмът за съвместна работа на институциите, чрез който да се вкара и задържи всяко дете в образователната система, се нарича "Магистрала на знанието", защото магистралата е символ на бързо придвижване и освен това е алюзия с предишни приоритети, от които не сме се отказали и които са свързани с тежката инфраструктура. Не можем да противопоставяме образованието на тежката инфраструктура. Трябва да се случват и двете, но ясен фокус този път имаме върху образованието. Ако има инвестиция, която е дългосрочна и с твърда възвръщаемост, не говоря само за пари, това са инвестициите в наука и образование.

Има много дефицити въобще в системата на образование в България, защото ние говорим и за професионалното образование, и за висшето образование, където има много какво да се прави, но за мен големите проблеми са на входа на системата. Ако се оказва, че много българчета не попадат или отпадат от системата, не са в клас, а са някъде другаде, това е дългосрочен проблем, защото след 10, след 15 години един човек, който не може да чете и да пише, да смята, който не е грамотен, шансовете му за реализация на пазара на труда са нулеви, шансовете му за адекватна интеграция в обществото също са почти нулеви. Вариантите са или той да бъде клиент на социалната система, или да бъде клиент на полицията и на прокуратурата. Има държави, в които при нежелание на дадено семейство да праща детето си на училище, то се извозва с полицейски патрул. Така беше и в България по времето на зрелия социализъм.

Аз не съм убеден, че трябва да прилагаме точно тази мярка, но има ситуации, в които представителите на държавата, на структурите на Министерството на образованието – директор, учител, социални работници, когато трябва да влязат в дадено домакинство да видят защо децата не ходят на училище, да не могат да го направят, ако не са ескортирани от полицейски патрул".