Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев бе избран за заместник-член на новосъздадената специална комисия в Европейския парламент за борба срещу тероризма. Това стана по време на пленарното заседание във вторник в Страсбург.

През юли месец Европейският парламент взе решение за създаване на специална парламентарна комисия, която да анализира и оцени безпристрастно фактите, предоставени от правоприлагащите органи на държавите-членки, компетентните агенции на ЕС и експерти, както и степента на терористичната заплаха в Европа.

Комисията ще предложи мерки, които да подпомогнат Европейския съюз и държавите-членки в предотвратяването, разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с тероризма. По-конкретно, Специалната комисия по тероризма ще идентифицира и анализира безпристрастно недостатъците и неизправностите, позволили да настъпят скорошните терористични атаки в различни държави-членки. За целта, ще бъде извършена оценка на изпълнението на съществуващите мерки и инструменти в областта на управлението на външните граници, за да бъдат спирани физически лица да влизат в Европа с фалшиви документи. Ще бъде направен анализ на споделянето на информация между съдебната власт, правоприлагането и разузнаването в държавите-членки.

Евродепутатите ще оценят и европейското законодателство в ЕС за борба срещу тероризма и неговото прилагане на национално ниво. Те ще обсъждат още наличността и ефективността на ресурсите, с които разполагат компетентните органи, участващи в борбата срещу тероризма. Не на последно място, специалната комисия ще обърне особено внимание на мерките и механизмите за защита на жертвите на тероризма. В рамките на дейността на комисията ще бъдат извършени посещения, изслушвания, както и ще бъде събирана информация от национални и международни агенции. В края на своята дейност, специалната комисия за борба срещу тероризма ще изготви доклад с препоръки. Първото заседание е предвидено за четвъртък 14 септември.