Ден преди Молитвената закуска с президента на Съединените американски щати (САЩ) Доналд Тръмп, заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов участва във форум, организиран от Конгреса на САЩ на тема "Глобален тероризъм и киберзаплахи". Във форума участва и областният координатор на ГЕРБ-Русе и член на Изпълнителната комисия на партията Пламен Нунев, който е във Вашингтон заедно с Цветанов. 
По време на пленарното заседание в представителната Kennedy Caucus Room на американския Сенат политици от 13 държави обсъждаха проблемите пред глобалния свят - международен тероризъм и съпътстващите го явления - саморадикализиране, ксенофобия, религиозна нетолерантност. В условията на все по-голяма криза на сигурността горните проблеми са все по-отчетливи и значими. Участниците в дискусията се обединиха около извода, че киберпрестъпленията и въпросите на киберсигурността са друг набор от проблеми пред глобалната сигурност.
 

За преодоляване на тези предизвикателства трябва да се изгради нова система от мерки най-вече в областта на съвместното сътрудничество и обмен на информация в реално време между службите за правоохрана и сигурност на отделните държави. В своето изказване Цветан Цветанов подчерта необходимостта от бързо разрешаване на конфликта в Сирия, защото това ще допринесе за намаляване и дори пълно спиране на потока от бежанци към Европа. Друг важен аспект, който изтъкна Цветанов, бе създаването на унифицирана правна рамка в областта на тероризма и противодействие на радикализацията.
 

По-късно през деня Цветан Цветанов се срещна с ръководни представители на институтите на Републиканската и Демократическата партия. Заместник-председателят на ГЕРБ разговаря с президента на Международния републикански институт посланик Марк Грийн и с директора на програмите за Източна Европа на Националния демократически институт - Иван Дохърти. Двете организации са дългогодишни партньори на ГЕРБ по редица проекти и инициативи. И двете срещи преминаха в традиционния дух на приятелство и взаимно споделяне на идеи, виждания и политически анализи.
 

Цветанов запозна американските представители с вътрешнополитическата ситуация в страната, както и с обстановката на Балканите и Европа като цяло. Американската страна изрази благодарност за активната роля на ГЕРБ в утвърждаване на принципите на гражданското общество, свободата и върховенството на закона в България. По време на срещата бяха засегнати различни аспекти на мигрантските процеси, обстановката в Близкия Изток, Северна Африка и на Балканите. Бяха обсъдени и набелязани конкретни идеи за бъдещи съвместни действия. 

Утре програмата на Цветан Цветанов във Вашингтон продължава със срещи в американския Конгрес.