Инж. Мирослав Маринов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ). Това съобщиха от пресцентъра на ИАГ.

Инж. Мирослав Маринов е завършил Лесотехнически университет в гр. София с придобита образователно-квалификационна степен магистър по „Горско стопанство“ и специализация по „Ловно и рибно стопанство“ през 2008 г.

Магистър е и по международни икономически отношения и международен бизнес. Започва работа през 2005 г. в Община Сливен – в отдел „Екология, земеделие и гори”.

Преминава през йерархията на горското стопанство като началник участък, заместник директор, директор.

Ръководил е Държавно горско стопанство (ДГС) - Стара река, ДГС - Твърдица, ДГС – Тича, както и Регионална дирекция по горите – Сливен. Инж. Мирослав Маринов заменя на поста досегашния изпълнителен директор, инж. Мирослав Джупаров.