НСО излезе с позиция във връзка с твърденията на Лютви Местан, че гардовете му са свалени целенасочено заради неговото отстраняване от председателския пост в ДПС. От службата разясняват, че след влизането в сила на закона за службата през ноември, са проведени няколко заседания на междуведомствената комисия, която решава кой ще бъде пазен.
<a href="https://www.blitz.bg/news/article/385255"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Както БЛИЦ съобщи, изгоненият от ДПС вече бивш лидер Лютви Местан извади своя версия за криенето си в посолството на Турция, след като го нарекоха национален предател</strong></span></a>. Местан посочи, че се скрил в турското посолство, защото му свалили охраната.<br /> <br /> Уточнява се, че решенията на комисията са секретни. &quot;По тази причина няма законова възможност НСО да коментира изявления и твърдения на публични личности&quot;, заявяват от службата.<br /> <br /> &quot;Нито един случай не е разглеждан и решаван от комисията извън общите правила и нито едно решение не е мотивирано от факти и обстоятелства, извън тези, които самият закон изисква&quot;, уверяват от НСО, цитирани от &quot;Труд&quot;.<br /> <br /> <strong>Ето какво пишат от НСО:</strong><br /> <br /> Законът за НСО определя лицата, на които службата осигурява охрана. Съгласно чл. 22, ал.1, т. 2 народните представители попадат в кръга на тези лица. Законът определя реда и обстоятелствата, при които може да бъде осигурена охрана и на лица извън изрично посочените в закона. Това става единствено в случаи, когато има сигнали за конкретна застрашеност. Решение на кого да се осигури охрана се взема от комисия, състава на която е определен в Закона за НСО &ndash; Главният секретар на МВР, Председателят на ДАНС и Началникът на НСО. Това не е самостоятелно решение нито на НСО, нито на който и да е държавен орган.<br /> <br /> Комисията разглежда всеки един случай самостоятелно, като преценява нивото на застрашеност, вида, обхвата и срока на мерките за охрана. По същия ред се разглеждат и случаите, когато основанието за охрана е отпаднало. Комисията отново взема решение за прекратяване на охраната на съответното лице. Във връзка с влизането в сила на Закона за НСО на 01.11.2015 г. тази комисия е провела няколко заседания, на които е разгледала данните за застрашеност на охраняваните лица и необходимостта от продължаване на охраната. На всички лица, за които съответните служби са констатирали, че не съществува заплаха за сигурността, е преустановена охраната.<br /> <br /> Всички решения за осигуряване на охрана са единствено в зависимост от това дали съответните служби разполагат с информация за реална заплаха за живота и сигурността на съответното лице. Решенията на комисията представляват класифицирана информация, съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. По тази причина няма законова възможност НСО да коментира изявления и твърдения на публични личности, отнасящи се до вида, обхвата и времетраенето на охраната без да наруши ЗЗКИ. Нито един случай не е разглеждан и решаван от комисията извън общите правила и нито едно решение не е мотивирано от факти и обстоятелства, извън тези, които самият закон изисква.<br />