В уволнението на началника на "Гражданска защита" Андрей Иванов няма политически мотиви, заявяват от Министерството на извънредните ситуации.
 Има фактология: през последните две години са отбелязани редица нарушения в Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита”, за които има наложени дисциплинарни наказания. Само през тази година на главния директор на Главна дирекция „Гражданска защита” Андрей Иванов има наложени две дисциплинарни наказания от дисциплинарен съвет, обясняват от министерството на Емел Етем.
Работата на Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита” е изключителната важна. Всеки един пропуск, и не свършване на поставените задачи може да доведе до създаване на недобра координация и забавяне времето за реакцията на спасителите и неотложните спасителни работи. Тази година има наложено дисциплинарно наказание и в ситуационния център на Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита”, който приема сигналите за инциденти и ги предава на определените длъжностни лица и институции, органи на Единна спасителна система.

В няколко териториални дирекции също има наложени дисциплинарни наказания на директори и подчинени служители за не стриктно спазване на работното време, немарливост при изпълнение на поставените задачи и самоотлъчки. Отчетена е слаба оперативна работа, непълноценно функциониране, занижен контрол при работата на териториалните дирекции и спасителните отряди в страната, допълват от ведомството. /БЛИЦ