Евродепутатът от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони Момчил Неков заедно с двама свои колеги от Румъния внесоха предложения за увеличение с близо 40 милиона евро на Бюджета на ЕС за 2019 за разходи свързани с борба с африканската чума по свинете и заболявания по дребните преживни животни.
Предложенията са направени във връзка с това, че през 2018 г. се наблюдава увеличаване на разпространението на болести по животните в ЕС - като африканската чума по свинете,  болести при преживните животни. Това се случи в региони, които граничат с трети страни, като Украйна, Молдова и Турция, каквито са България и северната ни съседка Румъния. Тези заболявания представляват сериозна заплаха, тъй като овцевъдството и козевъдството и отглеждането на свине често са единствените възможни икономически дейности там.


 
Според евродепутат Неков е важно да се осигурят достатъчно финансови инструменти за борба с болестите, засилване на контрола по граничните пунктове и създаване на съоръжения, които да отделят податливите животни от тези, които са потенциални носители на зараза.


 
Измененията са  към дял 17 — Здравеопазване и безопасност на храните и
глава 17 04 — Безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях, растителна защита.
 
Ето и конкретните предложения:
 
В направление 17 04 01 - Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита на животните в Съюза
ЕК е предложила: 163 500 000
Съветът (правителствата) предлага: 160 500 000
Момчил Неков и колегите му евродепутати предлагат: 170 000 000
На годишна база предлаганото увеличение е с 10 милиона, което е ръст от 6,25 %. Целта е да се осигурят достатъчно финансови инструменти за борба с тези болести чрез разработването на ваксини или други съответни инструменти, които ще помогнат за ликвидиране на болестите в ЕС или в трети държави.
 
В направление 17 04 03 - Осигуряване на ефективен, ефикасен и надежден контрол
ЕК е предложила: 58 989 000
Съветът (правителствата) предлага: 54 989 000
Момчил Неков и колегите му евродепутати предлагат: 65 000 000
На годишна база предлаганото увеличение е с 9,517 милиона, което е ръст от 17,15 %. Идеята е да се оборудват КПП-та така, че да могат да правят бързи и задълбочени проверки, включително и сканиране, така че да не се стига до преминаване на потенциално рискови животни и животински продукти.
 
В направление 17 04 04 Фонд за спешни мерки, свързани със здравето на животните и растенията
ЕК е предложила: 50 000 000
Съветът (правителствата) предлага: 41 500 000
Момчил Неков и колегите му евродепутати предлагат: 60 000 000
На годишна база предлаганото увеличение е с 20 милиона, което е ръст от 50 %. Целта е да се предвидят финансови инструменти за това податливите животни (свине, овце и кози) да нямат контакт с потенциални носители на зараза, например чрез изграждане на физическа инфраструктура (обграждащи съоръжения). Така могат да се запазят и автохтоните породи, като Източнобалканската свиня в България.
 
# # #
 
За Момчил Неков:
Член на ЕП от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите;
Член на Комисията по „Земеделие и развитие на селските региони“;
Член на Комисията по „Култура и образование“;
 
Член на делегациите на ЕП за връзки с Китай и с държавите от Централна Азия, както и на интерпарламентарните работни групи за биоразнообразието и устойчивото развитие, за климатичните промени, за развитие на туризма, културното наследство и европейските културни маршрути, за спорта.