В момента няма ТЕЦ-ове, които да горят нерегламентирано отпадъци. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов в сутрешния блок на БНТ.

„Изгарянето на отпадъци и по-точно на горива е политика, към която ние трябва все по-вече да вървим. В момента в България се изгарят около 3.3% от отпадъците. Средното за Европейския съюз е над 28%.

Има държави, това са може би едни от най-зелените държави, които изгарят 50 – 60%. Само в следващите 15-тина години ние ще трябва да постигнем поне 25% изгаряне на отпадъците, защото максимумът на рециклирането е около 60 -65%, а от 2035 г. депонирането по европейски норми трябва да бъде сведено до под 10%.

Това е една безспорна линия, в която политиката трябва да се развива. Има определена процедура, през която трябва да се премина“, посочи министърът.

По думите му изгарянето на биомаса е с показатели, близки до тези на природния газ по някои от замърсителите, но това не означава, че може да бъде горено, без да бъде разрешено.

„Процедурата е тежка и продължителна. Трябва много ясно да се гарантира, че опазването на околната среда и здравето на хората ще бъдат защитени. Процентите, за които говорихме, са общо за изгаряне. Внесеният боклук за 2018 г. за изгаряне в страната е около 10 пъти по-малко от изнесения от България. Изнасяме боклук в различни държави от ЕС“, каза още Димов.

Според него има два типа боклук. „Едните отпадъци са в така наречения зелен списък, който се движи свободно в ЕС само с попълването н един документ, който минава през митница, и другите, които подлежат на нотификация. Тези нотификации са известните RDF горива. За тях ние имаме непрекъсната информация, тъй като те минават през системата на Министерството на околната среда и водите“, добави той.

„За тези от зеления списък подготвяме по-строг регламент, защото те се движат свободно в цяла Европа. Това не означава, че държавите нямат право да направят по-стриктен контрол.

Точно в тази посока ще вървим със законодателни промени, защото нямаме информация. За този зелен списък характерно е, че през Бернската конвенция информацията излиза след около 2 години. Ще направим такива промени, така че да имаме информация постоянно“, посочи Нено Димов.

„Направихме изненадващи проверки, последната на 26 септември заедно с Агенция „Митници“ и с „Гранична полиция“. Проверихме 24 превоза и имаше само 3-4 нарушения в непълнота на документите. Камионите бяха спрени, получиха необходимите документи и продължиха пътя си“, допълни той.

По думите му се продължава с изненадващите проверки в ТЕЦ-овете. „Докато ТЕЦ-ът е Перник беше затворен, поставихме допълнителна станция за замерване на въздуха, която мери на специфично място докато ТЕЦ-ът не работеше и 3 дни след това.

Установихме, че след като той започна да работи, имаше повишаване на показателите за серния окис и за фини прахови частици. Те пак бяха в нормата, но бяха по-високи, отколкото докато ТЕЦ-ът беше затворен. Очевидно той допринася за замърсяването на въздуха“, коментира Димов.

По думите му причината да бъдат спрени ТЕЦ-овете в Перник и Гълъбово е, че и на двете места е имало установено нерегламентирано съхранявано гориво.

„Това гориво трябваше да бъде изнесено от площадките и когато това се случи, беше разрешено отново да заработят. Сега няма такова съхранявано гориво.

В „Брикел“ бяха инсталирани 10 камери, които следят поточните линии за превозване на горивото, като тези камери имат 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата връзка с местната власт и с районната инспекция, а архивите се пазят 6 месеца“, коментира той.

„Утре ще бъдат приети на второ четене, надявам се, промени в Закона за въздуха. Те са точно изискване към всички ТЕЦ-ове в рамките на 2-месечен срок да сложат такива камери и непрекъснато да тече информация и към местната власт, и към районните инспекции по околната среда, за да сме сигурни, че горивото, което се изгаря, е само регламентирано.

Това е решението и на практика в „Брикел“ това вече работи“, допълни министърът.