Парламентът прие повторно Закона за ДДС и с това отхвърли президентското вето върху законопроекта.

"За" повторното приемане на законопроекта гласуваха 121 народни представители, "против" - 74 и "въздържали се" -0, с което той бе приет.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за преодоляване на ветото е необходимо мнозинство повече от половината от всички народни представители.

Спорната поправка в Закона за потребителските кредити беше предложена между двете четения в Закона за ДДС и даваше възможност на фирмите за бързи кредити да взимат неустойки до два пъти по-високи от главницата, а по-късно беше отменена чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2021 г.

Това е 7-ото вето на държавния глава за тази година и 26-ото от началото на мандата на президента Румен Радев. Досега парламентът е одобрявал ветото върху Закона за приватизация и следприватизационен контрол, върху разпоредби от Закона за извънредното положение и върху Кодекса за търговското корабоплаване.