75 процента от всички средства, предвидени като субсидии за единици площ за стопанската 2008 -2009 година, са изплатени към 20 февруари.

Сумата е в размер на е в размер на 392 386 484,35 лв. В края на миналата година бяха изплатени 276 248 183, 49 лв. на над 41 хил. земеделски стопани, а до 20 февруари на над 12 хил. земеделски производители бяха преведени 116 138 300,86 лв.
Във връзка с изпълнение на споразумението, подписано между Министерство на земеделието и храните и Национална асоциация на зърнопроизводителите между 9 и 13 март 2009 г., ще бъдат изплатени още 25 млн. лева на 10 хиляди земеделски производители. След тази дата за изплащане ще останат около 100 милиона лева, което е приблизително 19 на сто от общата заявена сума за плащане. В тази сума влизат и субсидиите на около 2 000 земеделски производители, за които няма проверки на място по код 6 за планински и полупланински райони. Решение за плащане на тази група ще бъде взето след като се получи докладът на Европейската сметна палата за прилагането на код 6. /БЛИЦ