Президентът Румен Радев сподели доста интересни снимки в личния си профил във Фейсбук минути, след като висши генерали му докладваха какво е състоянието на армията ни.

Към фотосите главнокомандващият написа и следния статус: „Днес в сградата на Министерството на отбраната изслушах анализа на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната за учебната 2016 година. Той се осъществи под ръководството на изпълняващия длъжността началник на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов. В него участваха още заместник министър-председателят по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната Стефан Янев, висшият команден състав, генерали и офицери от видовете Въоръжени сили, директори на дирекции в Министерството на отбраната, началници и ръководители на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната”.
 

„Вицеадмирал Емил Ефтимов заяви още в самото начало, че настоящата ситуация трябва да се анализира с нужната доза реализъм и прагматизъм. Подходът към планирането и реализацията на подготовката на Българската армия трябва да е реалистичен, основан на състоянието на личния състав, въоръжението, техниката, както и на материалните и финансовите ресурси”, отбеляза Радев.
 

„Отговорността и професионализма на личния състав са от първостепенно значение за изпълнение на поставяните задачите. Ясното формулиране на военните приоритети и подкрепата за тях от страна на ръководството на МО и на държавното управление ще са гарант за националната ни сигурност”, пише ще президентът.