Резултати, а не непременно всички в затвора, за да се вижда, че съдебната система работи - това е било посланието на генералния директор на ОЛАФ Франц-Херман Брюнер в разговора му с правосъдния министър Миглена Тачева.
Докладът на ОЛАФ, който критикуваше управляващите, че са поставили политически чадър над разследвани за измами с европари лица не е бил обсъждан на срещата. 
Тачева и Брюнер са се договорили за експертна помощ за изработването на така наречения черен списък на съмнителните фирми. Той трябва от една страна да има превантивна роля като посочва рискови играчи на пазара с европарите, от друга страна да отчита, че в България всеки е невинен до доказване на противното и че става дума за бизнесмени, които не са с осъдителни присъди.

В отговор на очакваното на ОЛАФ съдебната ни система ще изработи и специален регистър на делата, образувани по сигнали на службата, така че да може във всеки момент да е ясно на каква фаза се намират те, защо се бавят и дали се бавят, обясни Тачева.
На срещата са обсъждани и промените в Закона за конфликта на интереси и в Закона за държавната финансова инспекция, където ще бъде записано, че финансовите експерти на Европейската комисия ще имат същите права като българските си колеги и ще могат да проверяват български фирми, дори ако техните служители са против проверката.
Тачева има намерение през септември да внесе във Висшия съдебен съвет предложение за подписване на  споразумение за сътрудничество със Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности /АФКОС/ и ВСС. „Ще работим с колегите от ВСС и специална статистическа форма, която да дава възможност да се прави преглед на делата предизвикани след разследвания на ОЛАФ и тя да бъде изпращана всеки месец в АФКОС и оттам в ОЛАФ”, каза министърът. /БЛИЦ