Председателят на КЕВР Станислав Тодоров обяви, че комисията спира работа. Решението на Конституционния съд спира напълно работата на Комисията за енергийно и водно регулиране  (КЕВР) в условия на икономическа криза, заяви председателят на енергийният регулатор по време на брифинг.

Новината идва часове, след като Конституционният съд обяви изборът му за противоконституционен.

С днешното решение се казва, че е противоконституционно. Това има значение по отношение на бъдещето на комисията и валидността на решенията но комисията. Както знаете в сектор електроенергетика комисията прие цени, минимално увеличение от 3%, - по отношение на газа много мерки бяха предприети по отношение на търговията, сертифицирана е и втората тръба от Гърция, затова съм оптимист по отношение на газа за бъдеще.

По отношение на топлинната енергия - реалното увеличение, което е справедливо е 120%, но намерихме ресурс. Всички тези решения са взети единодушно, в този смисъл гласа ми не е имал решаващо решение, те са валидни.

Той обяви, че въпросното решение означава, че КЕВР ефективно спира работа и няма как да приеме цени дори за месец август. Ето защо Тодоров призова депутатите незабавно да стартират процедура за избор на негов наследник, така че регулаторът да взема адекватни решения в условия на криза, дори и без работещ парламент.

Тодоров разкри още, че юристите на Комисията са го посъветвали да не упълномощава никого да изпълнява функциите за председателстващ, защото така неговият избор би станал нищожен. "Оттук нататък дори изплащането на заплатите на служителите е поставено под въпрос", каза шефът на енергийния регулатор. 

Конституционният съд се произнесе с решение, с което обяви за противоконституционно Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Решението е прието с 9 гласа. Съдия Соня Янкулова го е подписала с особено мнение.

Съдът беше сезиран от депутати от ГЕРБ-СДС. В искането те настояваха за отмяна на решението на Народното събрание, защото процедурата за избор на председател на КЕВР е започнала при едни условия, а е завършила при други. Освен това според народните представители Станислав Тодоров не отговарял нито на заварените, нито на променените условия.