Общо 447 служители на Министерството на отбраната и на Изпълнителната агенция "Военни клубове и военнопочивно дело" ще бъдат съкратени, защото днес влиза в сила новия Устройствен правилник на ведомството. Предизвестия и заповеди ще получат 276 служители от администрацията на министерството и 171 служители на агенцията. Много малък процент от предвидените за съкращаване служители са навършили пенсионна възраст.
В края на април предсрочно бяха съкратени други 139 души.<br /> <br /> Министърът на отбраната Аню Ангелов ще контролира всички решения и действия по реорганизацията на министерството, за да бъдат защитени правата на служителите и работниците. <br /> <br /> <br />