Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. „За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се усвоят 99.9 %. Е, това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти двойно увеличение, с много работа и при много забатачени случаи”, заяви Станишев.
По думите му особено голямо е увеличението по програмата за околна среда &ndash; почти три пъти е нараснал обемът сертифицирани разходи, по регионално развитие - два пъти, по техническа помощ - също приблизително два пъти, а за развитие на човешките ресурси от 23,4% на 56,6%. Той посочи и конкретните цифри по повечето програми, като обясни, че само за периода от 1 юни 2013 г. до 10 април 2014г. са реално изплатени, влезли в българската икономика, по Оперативна програма &quot;Транспорт&quot; - 469 млн. лв., ОП &quot;Околна среда&quot; - 1 млрд. и 43 млн. лв., ОП &quot;Регионално развитие&quot; - 621 млн. лв., ОП &quot;Конкурентоспособност&quot; - 360 млн., 19 млн. техническа помощ, ОП &quot;Развитие на човешките ресурси&quot; - 637 млн. лв., административен капацитет - 56 млн., програма за развитие на селските региони - 963 млн. лв. &bdquo;Общо за периода от 1 юни 2013 година до 10 април 2014 г. , за 10 месеца, 4 милиарда 183 милиона лева за една година. Фактите говорят сами&rdquo;, обобщи лидерът на социалистите.<br /> <br /> Относно проблемите за предишен период по програмата за развитие на селските региони той заяви, че &bdquo;бомбите, които се взривяват днес в ръцете на правителството на г-н Орешарски и има опасност всички българи да плащаме за тях, са бомбите на Борисов и Мирослав Найденов&rdquo;. В тази връзка Станишев отново ги призова да бъдат така любезни да дадат обяснения. Той допълни и, че правителството ще направи всичко необходимо да защити българския интерес.<br /> <br /> На пресконференцията в конферентната зала на хотел &quot;България&quot; присъстваха и областният управител на града Павел Маринов, народните представители от ПГ на КБ Атанас Зафиров, Красимир Янков, Христо Монов, Пенко Атанасов, както и кандидатът за евродепутат от листата на КБ Николай Тишев. /БЛИЦ<br />