Този състав на Народното събрание е превърнал в приоритет на своята дейност подобряването на бизнес средата, развитие на конкурентоспособността и подобряване на публичната регулация. Това заяви кандидатът за президент на ПП ГЕРБ Цецка Цачева в словото си по време на откриването на дискусионния форум „Сигурност и устойчивост на българския бизнес и политика”, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България.
„Сигурността има много аспекти и много гледни точки, по които би могла да се коментира. В днешният глобален свят, пред лицето на съвременните предизвикателства, пред множеството кризи, които в глобален план застрашават всеки един от гражданите на планетата, има необходимост да дискутираме. Да търсим начините, пътищата, средствата за преодоляване на тези кризи, за да се постигне устойчивост, а преди това – сигурност. Във всички гледни точки на коментара за сигурността, било то национална, политическа или икономическа, има нещо, което стои в основата и за мен, като председател на Народното събрание винаги е било опорна точка, от която да работим. Това е всекидневната сигурност на човешкия живот, на отделния гражданин, който трябва да има гарантирана от държавните институции сигурност за живота си, за собствеността си, за качеството на своя живот, предвидимост в инвестициите”, подчерта Цачева.

По думите ѝ българският парламент винаги е откликвал на тези потребности, в съответствие с целите на правителствената програма. „38% от общият брой на законодателните актове, приети в 43-ото Народно събрание, са пряко или косвено насочени към решаване на проблеми на бизнеса в България. Този дял е повече oт два пъти спрямо законодателни инициативи, насочени към държавната администрация”, обясни Цачева, но подчерта, че оценката за работа на една институция е редно да се дава в края на мандата ѝ.