Няма лица, които да са под запрещение или да изтърпяват наказание лишаване от свобода. ЦИК обаче ще анулира регистрацията за деветима кандидати заради нарушения на изборното законодателство.
ЦИК ще анулира регистрацията на четирима кандидати, ненавършили 21 години и на петима с двойно гражданство, съобщи БНР. <br /> Утре 20 юни изтича срокът за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, за разкриване на подвижни изборни кутии и за искане на гласуване по настоящ адрес. Всички общински администрации утре трябва да работят за целта предупредиха от ЦИК и те нямат право да разпитват гражданите за това къде ще пътуват и защо. Единственото условие е лицето лично да се яви за удостоверението или пък да се яви лице с нотариално заверено пълномощно. На 5 юли гражданите ще гласуват с две бюлетини, които ще им се дадат преди влизане в тъмната стаичка за гласуване. Една бюлетина по-тясна за мажоритарен избор на кандидати и втора бюлетина по-широка за пропорционалната листа. Бюлетините ще се сгъват по образец, като най-отгоре ще бъде поставен втори печат. /БЛИЦ