Държавата ще покрие дефицит от близо 450 млн. лева във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", за да не се отрази на цената на битовия ток от 1 юли. Това обясни в Министерски съвет Владимир Малинов, служебен министър на енергетиката.

"Фонд "Сигурност на електроенергийната система" е създаден да покрива за да покрива разходите на обществения доставчик на ел. енергия по отношение на битовите клриенти, както и за покриването на разходите на производителите на ел. енергия от ВЕИ.

Положителният финансов резултат през предходни години от създаването на Фонда през периода 2021-2022 г. е използван за покриване на високите цени на електрическа енергия и природен газ, съответно по решение на МС и негови програми.

В настоящия регулаторен период се наблюдава изключителен дефицит по отношение на приходите и разходите във Фонд "Сигурност на енергийната система". Имам предвид от 1 юли 2023 г. до момента. По информация към днешна дата дефицитът е 449 млн. лева, като се очаква до края на регулаторния период той да достигне около 500 млн. лева.

В тази връзка МС взе решение, с което се предвижда определена процедура и съответни мерки в рамките на тази година с единствена цел този натрупан дефицит, или разходите, които е извършил Фондът над приходната си част да бъдат компенсирани съответно от държавния бюджет.

Това ще даде възможност на КЕВР при подготовка на ценовото решение за ел. енергия на битовите потребители за следващия регулаторен период - а именно от 1 юли т.г. - този дефицит да не трябва да бъде компенсиран чрез увеличение на цената за бита", каза Малинов.

По прогноза на КЕВР се очаква електроенергията за бита да поскъпне с под 2% от юли.