Депутатите от правната комисия дадоха зелена светлина на промяна в закона, с която се премахва фигурата на вечния длъжник. И управляващи, и опозиция гласуваха единодушно за въвеждане на 10-годишна давност на задълженията на физическите лица. 

Давността няма да се прилага в точно определени случаи.

Според един от вносителите на предложението - Христиан Митев от "Обединени патриоти", промените в Закона за задълженията и договорите дават гаранции както на кредитополучателите, така и на кредиторите. 

Кредитори, които са образували изпълнителни производства, за тях давността ще започне да тече практически в момента на образуване на изпълнителното производство, така че аз смятам, че сме премахнали възможността от злоупотреби, обясни Искрен Веселинов, зам.-председател на ВМРО и главният вносител на поправките.

Евродепутатът от ЕНП Емил Радев посочи, че България е останала единствената страна в ЕС, в която съществува фигурата на вечен длъжник.
"Ние от ВМРО сме категорични, че точно днес, когато държавата отново е изправена пред предизвикателството как да балансира бюджета и какви мерки да се наложат, за да се спаси човешкият живот, но и да не блокира икономиката, е настъпил моментът за премахване на вечния длъжник", заяви зам.-председателят на ВМРО и съпредседател на ПГ „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов.

България е единствената държава член на ЕС, при която няма никаква правна уредба в тази област. Време е пропускът в нормотворчеството и правоприлагането в България да бъде коригиран, каза Веселинов.

Член 1, § 4 от Директивата на ЕК урежда възможността държавите членки да разширят прилагането на производствата така, че да се обхванат и неплатежоспособните физически лица, които не са предприемачи, и препоръчва в най-кратки срокове да започнат да прилагат разпоредбите ѝ относно опрощаване на задължения и по отношение на тях.

По този начин ще се постигне уеднаквяване в националните законодателства и ще бъдат по-пълно защитени както интересите на големите международни компании, които най-често са кредитори, така и на техните дребни длъжници.

ВМРО предлага защита при неплатежоспособност на физическите лица се цели транспонирането на Директивата ЕС 2019/1023 в българското законодателство, като следва да се отбележи, че Република България е от малкото държави в света, която няма действащ нормативен акт, уреждащ тази материя.

Неговата изключителна важност и актуалност се мотивират и с непредвидимите последици, които ще настъпят след приключването на пандемията, предизвикана от коронавируса COVID-19 и въведеното с решение на Народното събрание извънредно положение в Република България. При всички случаи броят на физическите лица в Република България, които ще се нуждаят от защита при неплатежоспособност ще бъде неимоверно по-голям, отколкото в настоящия момент.

Това ще доведе до прекратяване на съществуващото в България положение на „доживотна задълженост” на длъжници – физически лица, които нито могат да удовлетворят кредиторите си, нито да се освободят от съществуващата обвързаност с тях, подчерта още Искрен Веселинов.