Еврокомисарят за прозрачността и ценностите Вера Йоурова заяви, че предстои Съветът да вземе окончателното решение да бъде прекратен механизмът за сътрудничество и проверка за България.

Тя говори пред Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред в Европейския парламент. 

Относно Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), т. нар. мониторинг над България и Румъния, въведен при присъединяването им към ЕС, Йоурова посочи, че в доклада си от 2017 г. ЕК е приела цялостна оценка на 10-е години напредък в двете страни.

На тази основа докладът дава ясна препоръка за приключване на механизма за България въз основа на наколко ключови препоръки.

Що се отнася до евентуалното приключване на МСП от началото на 2020 г. се водят контакти с България по бъдещия Механизъм за върховенство на закона. Обхватът му ще бъде по-широк от МСП, тъй като ще включва не само съдебната реформа и борбата срещу корупцията, но и теми като медийната свобода и плурализма, както и институционалните възпиращи и проверяващи механизми.

"Тъй като все още предстои Съветът на ЕС да вземе окончателно решение за прекратяване на МСП за България, би било преждевременно да ви дам конкретна дата към този момент. Трябва да се вземат предвид събитията в България, които не би трябвало да доведат до обратимост на тенденциите, очертани в документа от 2017 г. Усилията ни сега са насочени към новия механизъм за върховенството на закона, по който ЕК оценява както България, така и всички останали членки на ЕС", посочи Вера Йоурова.