Бисер Петков е новият министър на труда и социалната политика в третото правителство на Бойко Борисов. Той е роден на 6 септември 1963 г. в Монтана.
През 1987 г. завършва специалността “Икономика и организация на вътрешната търговия” в Университета за национално и световно стопанство. Има висше икономическо образование - степен “магистър”.

Участвал е в редица специализации и обучения, сред които „Икономика на предприятието” във Виенския университет, Австрия, „Публични финанси” в Университета на Лестър, Англия, както и краткосрочни специализации, организирани от Института на Световната банка по въпроси на пенсионната реформа. Доктор е по икономика.

Започва професионалния си път през 1988 г. като редовен преподавател в Университета за национално и световно стопанство, където през 2012 г. става доцент.

В периода 2002-2003 г. е председател на Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерски съвет. През март 2003 г. е избран от Народното събрание за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор” и заема този пост до май 2009 година. 
 
С решение на Народното събрание от 8 септември 2011 г. е избран за управител на Националния осигурителен институт. На 29 юли 2016 г. парламентът го преизбира на поста с нов четиригодишен мандат.

Има над 30 научни публикации, включително учебници, монографии и др.

Владее английски език. Ползва немски и руски. Семеен, с две деца.

ВИЖТЕ СПИСЪКА НА ВСИЧКИ МИНИСТРИ В НОВИЯ КАБИНЕТ "БОРИСОВ 3"