Министърът на отбраната Николай Ненчев, в качеството си на управляващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Интендантско обслужване“ ЕАД, подписа днес, 1 февруари, протокол за освобождаване на Ганчо Караджов като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на търговското дружество, се казва в съобщение на ведомството до медиите.
Сред мотивите за освобождаването на досегашния изпълнителен директор на &bdquo;Интендантско обслужване&ldquo; ЕАД лошото финансово състояние и управление на дружеството. Въпреки рамковото споразумение и три сключени договора с Министерството на отбраната през 2015 г. за над 5 640 000 лева, дружеството ще приключи годината със задължения в размер на 3 155 000 лв. Едва 3,3% от приходите на дружеството са по договори с външни контрагенти, което не отговаря на очакванията за активизиране на дружеството на пазара. Не са изпълнени икономическите показатели по Бизнес програмата за 2015 г. като по показател &bdquo;счетоводна печалба&ldquo; дружеството очаква загуби в размер на 248 000 лева, което води до отрицателна рентабилност на приходите, се казва още в съобщението на МО.<br />