Проектобюджетите на МВР и ДАНС не са били обсъдени на заседанието заради факта, че двете институции не са отговорили на писма от комисията, които са им били изпратени съответно на 26 септември, на 5 октомври и на 12 ноември т.г. Това заявяват от НДСВ.
Председателят на парламентарната комисия за вътрешна сигурност и обществен ред Минчо Спасов днес по време на заседанието на комисията е спазил стриктно правилника на Народното събрание и е следвал принципите на парламентарния контрол. Минчо Спасов не е действал по политически или лични причини, а само в изпълнение на задълженията си на председател.

Решението да се отложи обсъждането на проектобюджетите, докато дойдат отговорите от МВР и ДАНС, е взето с мнозинство в комисията. До 12 часа, когато започна заседанието днес, в комисията не е постъпил отговор от МВР, а ДАНС е дължала още един документ по искане на комисията.

Минчо Спасов в свое писмо от 13 ноември т.г. е информирал председателя на Народното събрание Георги Пирински, че отговори от двете институции се бавят и разчита на неговото съдействие, уточняват от НДСВ. /БЛИЦ