Политическият съвет на РЗС внесе сигнал до Президента на Република България относно несъвместимост с държавна служба на членове на правителството на Бойко Борисов
От партията на Яне Янев очакват президентът Георги Първанов в кратък срок да се ангажира със становище по въпроса.<br /> <br /> &bdquo;Ние не можем да си представим, че е възможно в някоя от старите страни-членки на ЕС министър да се намира в конфликт на интереси или длъжностна несъвместимост, без да бъде разпънат на кръст в медиите и без компетентните държавни институции да започнат незабавно да действат. Оказва се обаче, че у нас това е възможно&quot;, пишат от РЗС.<br /> <br /> Оттам напомниха, че още през есента на миналата година партията поставила на общественото внимание въпроса с длъжностната несъвместимост на повечето министри от правителството на Бойко Борисов, но темата &ldquo;заглъхнала&rdquo;.<br /> <br /> От РЗС припомнят и Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, според който министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите, наред и с други ограничения, не могат да упражняват търговска дейност или да са управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, както и да са членове на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел или търговско дружество.<br /> <br /> Несъвместимостта поражда негативни правни последици не само по отношение на лицата, които са я укрили. Тя резонира в цялата обществена сфера, предупреждават от РЗС. Съществува съвсем реална опасност в производства пред ВАС да започнат да падат всички актове на министрите с длъжностна несъвместимост &ndash; от заповедите за назначаване или уволняване на служители до договорите за многомилионни обществени поръчки, пишат от партията до Първанов.<br /> <br /> От информацията в Търговския регистър е видно, че когато министрите са попълнили декларациите си по съответния член от закона, повечето от тях са били управляващи в търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, пишат от партията на Янев.<br /> <br /> Без длъжностна несъвместимост според РЗС са само трима министри &ndash; бившият военен, а сега външен министър Николай Младенов, правосъдният Маргарита Попова и спортният Свилен Нейков. Всички останали са били управляващи в общо около петдесет търговски и неправителствени организации. Някои само в една, а други &ndash; в по над десет. Въпреки това собственоръчно са написали в сочените декларации, които също са публични и са качени на интернет-страницата на Народното събрание, че спрямо тях не са налице обстоятелства за несъвместимост, което не е вярно, възмущават се от РЗС. /БЛИЦ<br />