Лидерът на СДС Пламен Юруков изпрати писмено изявление до медиите във връзка с появилите се информации, че Националната агенция по приходите е започнала проверка на имотното му състояние.

В него се казва: "Поредните медийни манипулации относно декларацията ми пред Сметната Палата ме задължават да напомня следните факти:  Декларацията ми е встъпителна, а не годишна и е подадена като физическо, а не като юридическо лице. На 25 септември 2008г. изпратих уточнение до всички медии, с което изясних възникналите въпроси по встъпителната ми декларация. Доброволно подписах нотариално заверена декларация за разкриване на данъчната ми и осигурителна тайна, за да улесня работата на институциите.  Данъчната и осигурителната тайна могат да бъдат използвани служебно, но не е редно да изтичат свободно в медиите и да бъдат употребявани за спекулации и кампании, които имат политически цели. /БЛИЦ