Парламентът ще проведе извънредно заседание. То е свикано от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Дневният му ред включва проект на решение за замразяване на депутатските заплати. Той е внесено от ПГ на ГЕРБ.

Народните представители ще разгледат на второ четене и промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Промените са във връзка с удължаването на извънредното положение до 13 май. Между двете четения постъпиха редица предложения по законопроекта.

Водещата по законопроекта Комисия по правни въпроси вече се произнесе по тях, като окончателното решение трябва да бъде взето от пленарна зала.

От ГЕРБ предлагат за периода от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение държавната субсидия по Закона за политическите партии да не се дължи.

Пленарна зала ще разгледа допълнената от Правна комисия мярка 60/40. Предложението бе обсъдено и направено в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в рамките на заседанието на комисията.

Текстът гласи, че по време на действието на този закон за срок не по-дълъг от три месеца Националния осигурителен институт ще превежда 60 % от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски.

Мярката ще касае засегнатите от извънредното положение фирми и работници.

Народните представители ще разгледат и предложението на работната група по закона за срока след извънредното положение, в който туроператорите да възстановяват сумата за отменени почивки.

Текстът засяга туроператорите, които трябва да възстановят заплатена сума за туристическо пътуване, когато то е било отменено поради обявеното извънредно положение.

Дава се възможност на туроператора да предложи на пътуващия ваучер за заплатена сума. В случаите на отказ от този ваучер, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение всички плащания, които е получил от пътуващия.

Депутатите ще решат окончателно дали да дадат възможност да се намалява размерът на наемите за държавни имоти.

В зала трябва да се разгледат и предложенията на БСП и НФСБ , които не минаха на комисия

Водещата по законопроекта комисия отхвърли предложението на опозицията в лицето на БСП наетите към 13 март на трудов договор в частния сектор лица, които в резултат на ограничителните мерки са в неплатен отпуск, се предоставят месечни субсидии в размер на минималната работна заплата за страната и дължимите осигурителни вноски чрез НОИ.

Комисията по правни въпроси отхвърли предложението на НФСБ за възможността за замяна на скъпите лекарствени продукти с генерици.

Депутатите ще се занимаят и с второто четене на актуализацията на бюджета.