Старото държавно устройство е позволявало да бъдеш журналист и агент на ДС, съобщи Румен Борисов, член на Комисията по досиетата по бТВ. Той обясни, че тези хора са изпълнявали двойни задачи. Вчера комисията отвори досиетата на журналисти от БТА и СЕМ, сътрудници на ДС.
Повечето от агентите в БТА са били служители на разузнавателното управление на ГЩ на БА, посочи Румен Борисов. Механизмът е бил да се назначават офицерите на щат в БТА като журналисти под прикритие. При командировка в чужбина журналистът е пускал доклад до неговия ръководител в разузнавателното управление в ДС. Ръководителят от своя страна  е давал разрешение агентът-журналист да замине в чужбина и му е поставял конкретни задачи.  
Сегашното законодателство не позволява да се съвместяват публични дейности и да бъдеш сътрудник на службите, трябва да се избере или едното, или другото. Така Екатерина Бончева,член на Комисията по досиетата, отговори на въпрос дали в момента има действащи сътруници в медиите. Комисията в момента проверява 484 служители от БНТ и 714 от БНР. /БЛИЦ