Нова тарикатска измамна схема разкри Агенция „Митници“. Тя е свързана с масов внос на коли, записани като "катастрофирали" и "повредени", за да се избегне плащането на мита и ДДС.  До момента са установени 29 случая, в които са избегнати данъци в общ размер на над 220 000 лева.
 
От свои сигурни източници "Марица" твърди, че десетки коли в няколко автокъщи в Пловдивско и продаваните само по интернет от региона са вкарани именно по втория начин. Така заплатеното за вноса излиза почти нищо в сравнение с генерираната печалба по-късно.


 
Във връзка с измамната схема, директорът на Агенция „Митници“ Павел Тонев е разпоредил проверка на декларирането на коли от трети страни за периода от началото на миналата година то 1 юни 2021 г. във всички митнически учреждения.
 
Поводът са установени случаи на допускане за свободно обращение (внос) в митнически учреждения в структурата на ТД Южна морска на луксозни леки автомобили, за които е констатирано, че са декларирани и приети силно занижени митнически стойности с цел избягване заплащането на мито и ДДС.


 
С цел оправдаване приемането на митническа стойност до 10 пъти по-ниска от реалната на аукциони и търгове, в голяма част от случаите колите са описани като „катастрофирали“, „повредени“, „дефектирали“, „наводнени“, „ударени от градушка“, както и „с механични проблеми“ и други, които не са видими и се доказват единствено с техническа експертиза.  

Констатирани са случаи, в които при митническото оформяне е прилаган снимков материал на катастрофирали автомобили, но в хода на проверката е установено, че те не отговарят на реално представените пред митническите учреждения.В потвърждение на горното са и задържаните на 5 юни три луксозни коли, описани по документи като катастрофирали. При проверката, извършена от подновения състав на МП „Пристанище Бургас Център“, е установено, че по автомобилите няма никакви следи от катастрофи, а декларираните стойности не съответстват на състоянието им.

Възложената от директора на Агенция „Митници“ проверка ще приключи в началото на юли. До тогава всички автокъщи ще бъдат под лупа.