Най-новият обект в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО е древен град, който е обитаван за първи път още 800 г. пр.н.е. и е по-древен от селищата на маите.

Градът е бил един от най-важните икономически и културни центрове в своя регион. 

Разположен е на 600 метра надморска височина върху добре дренираните склонове на вулканичната верига.

Кой е този град и с какво е толкова забележителен - вижте на pochivka.blitz.bg!